Bustya Dezső (Erdőszentgyörgy, 1935. február 20.Marosvásárhely, 2019. július 29.) református lelkész, püspökhelyettes, főiskolai tanár.

Bustya Dezső
Született 1935. február 20.
Erdőszentgyörgy
Elhunyt 2019. július 29. (84 évesen)
Marosvásárhely
Házastársa Mátyás Erzsébet
Foglalkozása
 • református lelkész
 • egyetemi oktató

ÉletpályájaSzerkesztés

Az elemi iskola első osztályát Szövérden végezte el, a többit már Kolozsváron állami népiskolában. 1945 őszétől a Kolozsvári Református Kollégium tanulója, amely a tanügyi reform után a 2-es számú Állami Magyar Fiúlíceum lett. Az 1952-es értettségije után felvételizett a Bolyai Tudományegyetem Filológiai Karára a magyar nyelv és irodalom szakra. Még mielőtt elkezdte volna tanulmányait, rendszerellenes tevékenységért letartóztatták, mivel az IKESZ (Illegális Kommunistaellenes Szervezet) tagja volt. A tárgyaláson Bustya Dezső öt évet kapott, ebből két évet letöltött, 1954-ben külön rendelettel kegyelmet kapott, társaival együtt. Ezek után állami egyetemen nem folytathatta tanulmányait, egy évig tisztviselőként dolgozott, majd felvételizett a kolozsvári Református Teológiai Fakultásra. 1959-ben segédlelkészi vizsgát tett, és egy évet a teológián volt ifjúsági lelkész volt. 1960 és 1965 között Ludastelepen, 1965 és 1975 között Vízaknán, majd utána 1995-ig Marosvásárhelyen volt lelkész. 1995 és 2000 között a kolozsvári Bethlen Kata Diakóniai Központ igazgatója volt.

1994-ben megválasztották egyházkerületi főjegyzőnek (püspökhelyettesnek). 1992-ben doktorált ótestamentumi bibliai tudományokból. Tanárként Marosvásárhelyen, Kolozsváron a Református Tanárképző Karon, a Református Diakonisszaképző Főiskolán, majd nyugdíjasként 2000–2009 között a marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképző Főiskolán dolgozott. Felkérésre megalapította és főszerkesztőként éveken át szerkesztette az Üzenet című gyülekezeti lapot.

KönyveiSzerkesztés

 • Az Úr közel. Kórházi napló (1995)
 • Istenem, Istenem. Börtönnapló (1995)
 • Jób könyve a bölcsességirodalmi etika keretében (doktori disszertáció, 1996)
 • Az idők határán (1998)
 • A lélek éhsége (1998)
 • Én mindenkor veled vagyok (2003)
 • Aki titeket hallgat, engem hallgat (2006)
 • Örömüzenetet a világnak (2008)
 • Gazdámnak célja volt velem (2009) ISBN 978-973-5993-77-1
 • Fél évezred után (2019) ISBN 978-606-8850-21-4

Tanulmányok, szócikkek, előadásokSzerkesztés

 • A bibliai nyelvek küzdelme a fennmaradt irodalmi emlékek alapján. In: Reformá­tus Szemle 58. (1965/2), 117–120.
 • Jób, a keresztyén. In: Református Szemle 66. (1973/2–3), 131–137.
 • Az ótestamentumi bölcsességirodalom. In: Református Szemle 67. (1974/2), 118–126.
 • Az ótestamentumi bölcsességirodalom theologiai jelentősége és etikai jellege. In: Református Szemle 67. (1974/5–6), 402–411.
 • Az Ótestamentum theologiai középpontja. In: Református Szemle 72. (1979/5–6), 401–406.
 • Tofeus Dobos Mihály. Emlékezés Tofeus Mihály püspökre. In: Református Szemle 77. (1984/5–6), 422–429.
 • Hogyan magyarázom a gyülekezetben az Ószövetség nehezebben érthető he­lyeit? In: Református Szemle 78. (1985/3) 239–246.
 • Jób könyvének külső és belső felépítése. In: Református Szemle 79. (1986/5–6), 429–435.
 • A Jób-legenda és a bibliai Jób könyvének egyetemessége. In: Gálfy Zoltán – Sipos Gábor – Vetési László (szerk.): Hűség és szolgálat. Emlékkönyv D. Nagy Gyula püspöki szolgálatának 25 éves évfordulójára. Kolozsvár 1987, 26–35.
 • Antikrisztus szócikk. In: Kozma Zsolt (szerk.): Bibliai fogalmi szókönyv. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár 1992, 24–25.
 • Egyszülött szócikk. In: Kozma Zsolt (szerk.): Bibliai fogalmi szókönyv. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár 1992, 70–71.
 • Elsőszülött szócikk. In: Kozma Zsolt (szerk.): Bibliai fogalmi szókönyv. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár 1992, 80–82.
 • Embernek fia szócikk. In: Kozma Zsolt (szerk.): Bibliai fogalmi szókönyv. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár 1992, 84–85.
 • Ige szócikk. In: Kozma Zsolt (szerk.): Bibliai fogalmi szókönyv. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár 1992, 158–160.
 • Jézus Krisztus szócikk. In: Kozma Zsolt (szerk.): Bibliai fogalmi szókönyv. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár 1992, 180–183.
 • Gyülekezetépítés [Előadás az Erdélyi Református Egyházkerület Lelkész­egyesületi Szövetségének marosvásárhelyi értekezletén, 1992. okt 14-én.] In: Lelkészegyesület (A Magyar Református Lelkészegyesület időszaki közlönye.) 38., új folyam (1992/2), 10–11.
 • A Jób-kérdés megoldása. In: Református Szemle 85. (1992/5), 325–330.
 • Vallásos nevelés a családban. In: Református Szemle 87. (1994/6), 431–437.
 • Alkoholisták, gyógyításuk és lelkigondozásuk. In: Református Szemle 89. (1996/1), 19–26.
 • Van-e szabad akarat, és mire képes az ember (A II. Helvét Hitvallás IX. fejezete). In: Göncző Sándorné (szerk.): Református Presbiteri füzetek (1–24). Nemzetközi Presbiteri Konferencia ’96 Tahi. Magyar Református Presbiteri Szövetség, Budapest 1996, 10–25.
 • Lelkigondozás a Szentírásban és hitvallásainkban. In: Református Szemle 92. (1999/1), 28–36.
 • A diakónia helye a teológiában és az egyházi szolgálatban. In: Somogyi Botond (szerk.): Cselekvő hit. Emlékkönyv Csiha Kálmán püspöki szolgálatának 10 éves évfordulójára. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár 2000, 161–169.
 • A börtönpasztoráció alapelvei. In: Református Szemle 93. (2000/2), 158–164.
 • A református istentisztelet formáinak szabadsága és összetartó ereje. In: Refor­mátus Szemle 93. (2000/4–5), 288–294.
 • Az angyalok házassága. Kísérlet Gen 6,1–4 értelmezésére. In: Református Szemle 94. (2001/2–3.), 93–102.
 • Alkalmi istentiszteleti szolgálataink igehirdetése. In: Református Szemle 95. (2002/4–5), 346–357.
 • A lelkipásztori szolgálat mai krízise. In: Lészai Lehel (szerk.): Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár 2004, 20–30.
 • Liturgia és himnológia. Német összefoglalás. In: Református Szemle 98. (2005/4), 402–408.
 • Özevegyi tisztség a gyülekezetben. In: Adorjáni Zoltán (szerk.): Emlékkönyv Tőkés István kilencvenedik születésnapjára. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet – Erdélyi és Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Kolozsvár 2006, 63–70.
 • Lelkigondozó prédikálás. Bevezetés. In: Az Út 32. (2006/2), 65–75.
 • Az egyházi vezető: az ember és a hivatal. In: Az Út 32. (2006/4), 173–184.
 • Lelkigondozó prédikálás. In: Református Szemle 99. (2006/5), 512–521.
 • A szenvedés a Szentírásban. In: Református Szemle 100. (2007/3), 506–514.
 • Prédikációs problémáink. In: Református Szemle 101. (2008/2), 254–261.
 • Kálvin tanítása az egyházfegyelemről és az egyházkormányzásról. In: Református Szemle 103. (2010/2), 153–162.
 • Az egyházi vezető: az ember és a hivatal. In: Református Szemle 107. (2014/4), 389–402.
 • Temetési prédikációk: [1][2]

CsaládjaSzerkesztés

1959-ben nősült, a bánffyhunyadi származású Mátyás Erzsébetet vette feleségül. Négy gyermekük született: Zsuzsanna, János, Sándor és Borbála, illetve hét unokájuk: András, Benjámin, Bence, Zsófia, Abigél, Áron és Dániel.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990–2017: Bustya Dezső