Casteldelfinói csata

A casteldelfinói csatát 1744 júliusában vívta Franciaország és a Szárd-Piemonti Királyság Casteldelfino közelében az osztrák örökösödési háború során. A csata francia győzelemmel zárult, és ennek köszönhetően sikerült áttörniük az Alpokon, így megnyílt előttük az út Itália felé. Ezt a csatát pierrelongue-i csata néven is említik, így különböztetve meg a korábban (1743. október 7–10.) ugyanitt lezajlott csatától.

Casteldelfinói csata
Konfliktus osztrák örökösödési háború
Időpont 1744. július 18.
Helyszín Casteldelfino
Eredmény francia győzelem
Szemben álló felek
Royal Standard of the King of France.svg Franciaország
Flag of the Kingdom of Sardinia.svg Szárd-Piemonti Királyság
Parancsnokok
Royal Standard of the King of France.svg Ballì de Givry
Royal Standard of the King of France.svg Conti herceg
Flag of the Kingdom of Sardinia.svg III. Károly Emánuel
Szemben álló erők
5000 fő
2000 fő
Veszteségek
1900 elesett és sebesült2000 elesett, sebesült és fogságba esett

ElőzményekSzerkesztés

Az előző évi kudarc után 1744 júliusában Conti herceg vezetésével egy francia hadsereg ismét megpróbált a Nyugati-Alpokon keresztül betörni Piemontba. A francia hadsereget kilenc hadoszlopba szervezték. Az első oszlop a Stura és Maira folyók völgyeinek végében (a folyók forrásvidékén) állt fel, míg három másik hadoszlop (a 7., 8. és 9.) a jóval északabbra lévő Varaita folyó völgyének végében foglalt állást. A hat zászlóaljból álló 7. oszlop Don Louis Gandinga tábornok parancsnoksága alatt állt. Ez a kontingens Guillestre-t elhagyva San Pault és Maurint érintve a Colle dell’Agnellóhoz vonult és fenyegette Casteldelfino (franciául: Chateau Dauphine) völgyét. Ezt követően a 7. hadoszlop visszavonult, hogy a Maira-völgyben megszerezze Accegliót, támogatva a de Lautrec altábornagy vezette 6. hadoszlopot, aki azt a parancsot kapta, hogy foglalja el Preit falut.

De Gages altábornagy, Camposanto grófja a 8. hadoszlop öt zászlóaljával a Briançonhoz közeli Pontcernieresnél lévő táborból a Varaita és Maira hágók közelébe vonult. Baillì de Givri altábornagy a 9. hadoszlop 10 zászlóaljának élén elfoglalta a Montgeneve-nél lévő rést, és csapataival leereszkedett a Cesana-völgybe, hogy így tévessze meg III. Károly Emánuelt a franciák szándékait illetően. Givri csellel bevette Gardettát a Bellino-völgyben, valamint a Colle di Bondormir csúcsát is, mely hegy a Casteldelfino völgyét uralta. François de Chevert dandártábornok különböző ezredek és a Poitou dandár négy század gránátosának összesen 1500 katonája felett rendelkezett. Az eső áztatta utakon felvonuló mind a kilenc hadoszlop a Conti herceg által kijelölt pozíciókat foglalta el.

Conti herceg és Fülöp parmai herceg, a spanyol haderő parancsnoka a Colle d’Argenterán leereszkedő hadoszlopuk élén elfoglalták Berseziót a Stura völgyében. Mikor a savoyai haderő parancsnokát, Pallavicini altábornagyot arról értesítették a kémei, hogy három ellenséges hadtest közeledik feléjük, elhagyta a magaslatot, valamint az alacsonyabban fekvő Lobierát és a Montagnettánál lévő tábort is. Ezek erős állások voltak, melyek áttörése súlyos nehézségeket okozott volna bármelyik hadseregnek. Conti herceg figyelmét ekkor a tőle balra lévő hadoszlopokra fordította. De Villemur marsall értesíteni akarta őt a jobb szárny győzelméről, de a hírnök útközben vízbe fulladt. Újabb futárokat indítottak egyidőben Ballì de Givrìhoz és Pallavicinihez, de ők nem érkeztek meg időben, hogy leállíttassák a Varaita völgyében folyó immár szükségtelenné váló harcot.

De Gandica altábornagy a 7. hadoszlop élén elfoglalta Accegliót a Meira völgyében, majd a 8. és 9. hadoszlop támogatására Varaita völgyének irányába vonult. De Gages 8. hadoszlopának öt zászlóalja elérte a Traversiera hegyét. Ide érkezve a Peirol hegy lábához vonult, ahol megtámadta a Bicocca-fennsíkon elsáncolt tábort. A támadás célja az ellenséges erők lekötése volt, így azokat távol tarthatta a Pierrelongue-nál lévő fő erődítéseiktől. Ballì de Grivri megtévesztést alkalmazott, és a 9. hadoszloppal Brianconból a Montgeneve túlsó oldalára vonult át, majd visszafordulva a Colle d’Agnellóhoz vonult. A parancsnoksága alá tartozott de Danois altábornagy és tíz zászlóalj, melyek közül három a Morenne alezredes vezette Poitou ezredhez tartozott. A csapatainak 1500 gyalogosból és négy századnyi gránátosból álló elővédjét Chevert vezette. Chevert július 16-án megtámadta az ellenség Chayolnál lévő előretolt állásait, de a Gardettánál lezajlott tűzharc után visszavonult. Július 16/17. éjjel a franciák Chayolnál, míg a savoyaiak Gardettánál táboroztak. Ekkor értesültek kémek útján a franciák az ellenséges hadállások elhelyezkedéséről.

A csataSzerkesztés

Miután Chevert megtudta, hogy az ellenség az övével megegyező erőkkel bír, a támadás mellett döntött. A francia gránátosok Bondormir ellen indítottak támadást, és számos kitartóan védelmezett épületet kellett megrohamozniuk. Ekkor érkezett ide Danois a Poitou dandárral. Chevert egy átkaroló hadművelet végrehajtását rendelte el az ellenség bekerítésére, de a szárdok 300 dragonyos fedezete alatt rendezetten visszavonultak. Miután lerombolták a gardettai sáncokat, a francia sereg leereszkedett Celle di Bellinóhoz, majd Bondormir felé vették az irányt, ahol még mindig a sáncokért folyt a küzdelem. Innen Chevert egységei Pierrelongue-hoz másztak át, és csatlakoztak a párhuzamos útvonalon érkező egységekhez. Chevert általános támadást akart indítani, és a haditanács ennek másnapi megindítása mellett döntött. Amint a piemontiak meglátták az ellenséget Pierrelongue felett, tönkretették a Bondomirból futó kommunikációs eszközöket, és felkészültek a védekezésre. Az ellenség Pierrelongue szurdokán keresztüli cikkcakkos útvonalon tervezte a feljutást a hegy csúcsára annak északi oldalán. Chevert 1500 emberrel készült megtámadni a Pas du Chatot, egy csúszós talajú mély szurdokot. A szurdok végén 400 piemonti gránátos és egy ütegnyi ágyú volt állásban. Sűrű köd borította a hegyet, mikor Chevert egységei megindultak, és így nem vették észre az ellenséges állásokat. A gránátosok sortüzet zúdítottak rájuk, bár nem tudták pontosan meghatározni a helyzetüket, mivel csak hallották, de nem látták a közeledő franciákat. Chevert a hegyről való gyorsabb aláereszkedést rendelt el, feltűzette a bajonetteket, és kerülte a tűzharcot az ellenséggel. A franciák rohamot intéztek a védők ellen, akik rendezetlenül a Barracone redut irányába vonultak vissza. A piemontiak elhagyták a sátraikat, és három nagy farakást felgyújtottak, így értesítve Bicocca helyőrségét Pierrelongue elestéről. A francia hadoszlop az ellenséges ágyútűz ellenére nagyobb veszteségek nélkül ereszkedett alá Pierrelongue-ról, és megtámadták a Battagliola csúcson lévő második redutot, ahonnan a szárd egységek elmenekültek. A franciák megálltak Battagliolánál, és két óra hosszat tartották ezt a pozíciót. Ezt az időt istentisztelet tartására és pihenésre fordították. Ezt követően az erősen védett Monte Cavallo redutja ellen indultak. Az itteni szárd csapatokat Verger őrnagy és Chevalier Castagnole vezényelték. A csata előtt Chevert a szárnysegédjét Vergerhez, a Provence ezred őrnagyához küldte, és célzásokat tett arra, hogy amennyiben nem adják meg magukat, akkor azt kockáztatják, hogy az egész helyőrséget kivégzik. Verger visszautasította a megadásra való felhívást. Chevert azonnali támadást rendelt el, de szerette volna még értesíteni de Givrit, hogy az a segítségére siethessen. Chevert de Givrinek meghagyta, hogy ne tegyen semmit, míg parancsot nem kap. A rossz utánpótlási lehetőségek meggyőzték Chevert-t arról, hogy csak egy masszív támadással lehet megmenteni a szituációt. Chevert csapatai az üteg elleni támadásra készültek, miközben a Poitou dandár tőlük jobbra rohamozott. A provence-i ezred állt középen. Salis ezredesnek a Bellino-szurdok feletti fennsíkot kellett elfoglalnia, hogy négy szárd zászlóalj beérkezését meggátolja a hegytől délre.

A hadoszlop katonái a hátizsákjaik nélkül nyomultak előre, hogy így még hatékonyabbak lehessenek a harcban. A nehéz hegyi terepen nem lehetett rendezetten haladni, a katonák elkeveredtek, és a három hadoszlop egy nagy hadoszloppá összeolvadva támadott. Aznap borús volt az idő, és sűrű köd borította a redutot, így a franciák 50 méterre meg tudták közelíteni az ellenséges állásokat anélkül, hogy felfedezték volna őket. Heves tűpárbaj nyitotta meg a harcot. A franciákat nyílt terepen érte az ellenség tüze. Már több mint négy órája harcoltak mindössze 10 lépés távolságra a szárd állásoktól, és végül vissza kellett vonulniuk. De Givrì folytatni akarta a harcot, és friss zászlóaljakat vetett be. A harcok kiújultak, és a bátran támadó franciák ismét elérték a palánkokat, de nagy veszteségek mellett kivetették őket innen. A combján súlyos sérülést szerző de Givrì elrendelte a visszavonulást az embereinek.

A parancs csata közben ért a harcoló alakulatokhoz, és a Poitou ezred katonái folytatni akarták a harcot. Ez kritikus pillanat volt, mikor mindenfelé lövedékek repkedtek. Danois visszavonulást rendelt el, mivel sok magas rangú tiszt életét vesztette vagy súlyos sebesülést szerzett, de a katonák nem engedelmeskedtek. Tudták, hogy veszélyes lenne ilyen körülmények között visszavonulni, ezért inkább a palánkok megrohanása mellett döntöttek. Szerencséjükre Salis ezredes a pozícióját elhagyva épp ekkor indított támadást hátulról a redut ellen. Ez a cselekedet döntötte el a csata kimenetelét. Mikor ugyanis a szárdok Salis támadásának megakadályozására indultak, az újabb francia roham megadásra kényszerítette őket.

A csata 1744. július 19-én, egy órával az éjszaka beállta előtt ért véget. A szárd hadsereg 1350 főt veszített. A franciák veszteségei is jelentősek voltak.

KövetkezményekSzerkesztés

III. Károly Emánuel az összes ágyút leszereltette San Carlo, Bertola és Chateau erődjeiről, miután értesült a vereségről. Casteldelfinóhoz ment, hogy fogadja a Monte Cavallónál lezajlott mészárlás 200 túlélőjét. Ezt követően a király elhagyta Casteldelfinót, és Sampeyrébe ment, ahol találkozott Guibert tábornokkal, aki a Bicoccánál harcolt. Parancsba adta a cumianai lovagoknak a Maira völgyének evakuálását. De Farbosa márki csapatait visszavonták a Stura völgyéből a CastiglioleSaluces védelmi vonalra, ahol a fősereg is várakozott. A Pierrelongue-nál elesetteket a csatatéren temették el, a sebesülteket pedig Casteldelfinóba szállították. A francia sebesülteket a Monte Cavallo redutjának romjai között látták el.

Danois ekkor már mint parancsnok háromnapos fosztogatást engedélyezett a katonái számára Bellinóban és Casteldelfinóban. 20-án a korai órákban francia katonák érkeztek e két helységbe, és nekiláttak a házak és templomok kifosztásának. Bellinóban meggyilkoltak két férfit, és Casteldelfinóban megszerezték a szárd hadsereg elhagyott ellátmányát. Pontechianale falut megkímélték Danois nagylelkűségének köszönhetően, de nyolc napra 50 férfit kellett rendelkezésre bocsátania a francia sebesültek frontról való elszállítására. Givrit Lyonba szállították, ahol pár nap múlva belehalt sérüléseibe.

De Gages gróf, aki spanyol csapataival túl későn érkezett ahhoz, hogy a harcokban részt vehessen, így írt Fülöp hercegnél szolgáló kollégáinak: „… soha egyetlen hadsereg sem fogja felülmúlni azt a hősiességet, amit Casteldelfinónál tapasztaltam”. Conti hercege a XV. Lajosnak írt jelentésében így fogalmazott: „a legragyogóbb és leglendületesebb akció, amit valaha is végrehajtottak”, majd hozzátette: „A katonák minden emberi bátorságot felülmúltak. Az egységeink dicsfényben tündököltek.”

Miközben Casteldelfinónál zajlottak a harcok, a francia–spanyol hadsereg a Stura völgyében vonult a szárdok ellen, és ügyesen kerülték ki a Stura di Demonte mentén lévő erődöket, majd elérték Dél-Piemont síkságait. Ezt a csatát olykor „pierrelongue-i csata” néven említik, így különböztetve meg a korábban (1743 októberében) Casteldelfinónál lezajlott csatától.

FordításSzerkesztés

  • Ez a szócikk részben vagy egészben a Battle of Casteldelfino című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.