Cementocita

Cementocitának nevezzük azokat a sejteket, melyek a fogcementben helyezkednek el. Kizárólag a celluláris cementben találhatóak meg.

A lacunákban helyetfoglaló sejtek számos citoplazmanyúlvánnyal rendelkeznek. Ezek főleg a gyökérfelszín fele irányulnak és táplálékfelvevőként működnek. A cementoblasztokhoz képest kevesebb sejtorganellumot tartalmaz, ezért termelőképességüket elvesztették. Egyesek szerint képesek a körülöttük lévő cement lebontására és remineralizációjára.

szerk.: Dr. Zelles Tivadar: Orálbiológia I., A csontok és a fogak keményszöveteinek biológiája. Budapest: Semmelweis Kiadó (1998). ISBN 963-7731-88-1