Csípőbél

A csípőbél (ileum) a vékonybél harmadik szakasza, a jejunum és a vastagbél között helyezkedik el.

A vékonybél hasfali vetülete

Etimológia

szerkesztés

ileum jelentése görögül (eileo): összenyomom, csavarom

Embriológia

szerkesztés

A csípőbél az embrionális középbélből fejlődik ki.

A szikhólyag és a foetalis bél között összeköttetés van, amely az 5. embrionális héten záródik és eltűnik, ha nem Meckel-divertikulum formájában fennmaradhat.

 • hossza: 2–4 m
 • átmérője: 2-2,5 cm

Ér- és idegellátás

szerkesztés

Vérellátás

szerkesztés
 
Az ileum vérellátása (az a. mesenterica superior ágrendszere)

A csípőbél vérellátását az a. mesenterica superior végzi:

 • aa. ileales: 5-10 rövid és vékony artéria

Az ileum végének (terminalis ileum) vérellátása sajátos: az utolsó ileumkacs, valamint a hozzá tartozó mesenterium vérellátása szegényes (Treves-féle avasculris rész). Az utolsó ileum artéria és az a. ileocolica ilealis ága között anasztomózis áll fenn.

 
Csípőbél artériás árkádjai

A mesenteriumban az ellátó artérák két ágra oszlanak, és az egymással szomszédos artériák érárkádokat hoznak létre. A jejunumtól a coecum (vakbél) irányába egyre több artériás árkádot képeznek, a terminális ileum szintjén akár 5 árkádot is. Az utolsó árkád, a bél szélétől néhány centiméterre a béllel párhuzamosan halad, ebből a bélre merőleges artériák indulnak, ezek a Dwight-féle egyenes erek. Az egyenes erek kb. 4 mm távolságra erednek egymástól, párban vagy eredés után oszlanak két ágra, amelyek majd a bél jobb és bal oldalán haladnak körbe. A belet elérve átfúrják a muscularis réteget, és a submucosában hálózatot alkotnak, majd a mucosa irányába ágakat adnak.

Vénás elvezetés

szerkesztés
 
A csípőbél vénás elvezetése, a v. portae rendszer része

A vénák nagyjából az artériákat követik, számuk kisebb, mint az artériáké, egymással gazdag anasztomózis rendszert alakítanak ki, az éhbél vénáival egyesülve a v. mesenterica superior alkotásában vesznek részt.

 • tr. intermedialis: ferdén felfelé és jobbra tart, az jejunoilealis átmenet vérét gyűjti.
 • tr. ilealis: függőleges ágakból szedődik össze (vv. ileales), az ileum kacsok vérét drénezi.
  • v. ileocolica: az utolsó ileum kacstól ered.

Nyirokkeringés

szerkesztés

A nyirokkeringés három hálózattal (mucosa, submucosa, subserosa szintjén) veszi kezdetét.

A nyirokcsomók 3 csoportban helyezkednek a nyirokutak mentén:

 • Perifériás (Nodii lymphatici mesenterici juxtaintestinales): a mesenteriumban, a bél és az utolsó artériás árkád között helyezkednek el.
 • Intermedialis: az első érárkádok mentén vannak.
 • Centrális (Nodii lymphatici mesenterici centrales / superiores): a mesenterium gyökben, az a. és v. mesenterica superior körül helyezkednek el.

Beidegzés

szerkesztés

Szimpatikus:

Paraszimpatikus:

Szövettan

szerkesztés

A jejunum falának felépítése hasonló a vékonybél többi részéhez (részletesen lásd ott). Néhány különbség figyelhető meg szabad szemmel és mikroszkopikusan:

 • átmérője kisebb
 • mesenteriumában több zsírszövet található
 • belső felszínén számos nyálkahártyaredő látható, de kevesebb, mint az éhbélen
 • a bélbolyhok rövidebbek és gyérebbek, mint az éhbélben
 • sok Peyer-plakk és kehelysejt található
 • submucosában nincsenek Brunner-mirigyek
 • a serosa szinte körkörösen borítja

Ahogyan jól körülírt strukturális határ nincs a jejunum és ileum között, így nincs jelentős különbség a funkcióban sem.

 • Seres-Sturm L., Costache M. – Anatomia abdomenului, Târgu Mureş, 2001, 103-110 o.
 • Littmannn I. – Sebészeti műtéttan, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1977, 421-422 o.
 • Altorjay Áron (Kiss János szerkesztésében) – Gastroenterologiai sebészet, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2002, 397-398 o.