A csempészet egy pénzügyi bűncselekmény. A 2011. évi LXIII. törvény - többek között - a csempészet (Btk. 312. §) önálló törvényi tényállását 2012. január 1. napjával hatályon kívül helyezte. 2012. január 1-je óta a korábbi önálló bűncselekmény a költségvetési csalás fogalma alá tartozik.

Magyar szabályozás 2012 előttSzerkesztés

A csempészet a pénzügyi bűncselekmények egyike volt. Szövegét a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényt módosító 2007. évi XXVII. törvény 29. §-a iktatta be, 2007. június 1-jétől.

Az alapesetSzerkesztés

312. § (1) Aki nem közösségi árut a vámellenőrzés alól elvon, vagy a vámtartozás, a nem közösségi adók és díjak, illetve a biztosíték megállapítása vagy beszedése szempontjából lényeges körülmények tekintetében valótlan nyilatkozatot tesz, és ezzel a vámbevételt csökkenti, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

Minősített esetSzerkesztés

 • 312. § (2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha
  • a) a bűncselekmény folytán a vámbevétel nagyobb mértékben csökken,
  • b) az (1) bekezdés szerint minősülő csempészetet üzletszerűen vagy bűnszövetségben követik el.
 • 312. § (3) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha
  • a) a bűncselekmény folytán a vámbevétel jelentős mértékben csökken,
  • b) a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő csempészetet üzletszerűen vagy bűnszövetségben követik el.
 • 312. § (4) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha
  • a) a bűncselekmény folytán a vámbevétel különösen nagy, vagy ezt meghaladó mértékben csökken,
  • b) a (3) bekezdés a) pontja szerint minősülő csempészetet üzletszerűen vagy bűnszövetségben követik el.

Büntethetőséget kizáró okSzerkesztés

 • 312. § (5) Az alapeset elkövetője nem büntethető, ha a vádirat benyújtásáig az okozott vámbevétel csökkenéssel azonos összegű tartozását kiegyenlíti.

Értelmező rendelkezésekSzerkesztés

 • 312. § (6) Az (1)-(4) bekezdés alkalmazásában
 • a) biztosíték alatt a vámtartozás, illetve a nem közösségi adók és díjak megfizetésének - vámjogszabályok által meghatározott formában történő - biztosítását,
 • b) vámbevétel-csökkenés alatt a vámtartozás, illetve a nem közösségi adók és díjak megfizetésére vonatkozó kötelezettség nem teljesítése miatt bekövetkezett bevételkiesést

kell érteni.

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

További információkSzerkesztés