Cserkesz ábécé

A cserkesz ábécé a cserkesz nyelv írására használatos. 1927-ig arab írással jegyezték le, 1927 és 1938 között latin betűkel írták, majd 1938-tól a ma is használatos módosított cirill írást használják. Az írott nyelv a csemguj dialektuson alapszik.

Két változata használt az adige ábécé és a kabard ábécé. A két változat némileg eltérő betűkapcsolatotkat használ, és egyes betűk esetében a sorrend is különböző. Az ábécék sorrendjei a következők (kisbetűvel az ábécé részét nem képező betűkapcsolatok):

Adige ábécé: А, Б, В, Г, гу, гъ, гъу, Д, дж, дз, дзу, Е, Ё, Ж, жъ, жъу, жь, З, И, Й, К, ку, къ, къу, кІ, кІу, Л, лъ, лІ, М, Н, О, П, пІ, пІу, Р, С, Т, тІ, тІу, У, Ф, фІ, Х, ху, хъ, хъу, хь, Ц, цу, цІ, Ч, чъ, чІ, Ш, шъ, шъу, шІ, шІу, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я, І, Іу

Kabard ábécé: А, Э, Б, В, Г, гу, гъ, гъу, Д, дж, дз, Е, Ё, Ж, жь, З, И, Й, К, ку, кхъ, кхъу, къ, къу, кІ, кІу, Л, лъ, ль, лІ, М, Н, О, П, пІ, Р, С, Т, тІ, У, Ф, фІ, Х, ху, хъ, хъу, хь, Ц, цІ, Ч, Ш, шІ, Щ, щІ, Ъ, Ы, Ь, Ю, Я, І, Іу


nagybetű kisbetű ISO 9[1] KNAB[2] ALA/LC[3] WWS[4] TITUS[5]
А а a a a a ā
Б б b b b b b
В в v v v v v
Г г g g g g ɣ[6]/g[7]
Гу гу gu gw gu gu
Гъ гъ g" ğ g" g" ġ
Гъу гъу g"u ğw g"u g"u ġ°
Д д d d d d
Дж дж dzh ǯ'
Дз дз dz dz dz ʒ
Дзу[8] дзу dzu dzw dzu ʒ°
Е е e é, je[9] e e e
Ё[10] ё ë ë ё ё -
Ж ж ž ž zh ž ž
Жъ[8] жъ ž" zh"
Жъу[8] жъу ž"u z̄w zh"u ẑ°
Жь жь ž' ź[6]/z̄[7] zh' ž' ž'[6]/ẑ[7]
З з z z z z z
И и i i i i i
Й й j j ĭ j j
К[10] к k k k k k
Кхъ[11] кхъ kh" qh kkh" kx" q
Кхъу[11] кхъу kh"u qhw kkh"u kx"u
Ку ку ku kw ku ku
Къ къ k" [6]/q[7] k" k"
Къу къу k"u q̇w[6]/qw[7] k"u k"u q̇°
КӀ кӀ k‡ ḉ, ķ[12] kḣ k1 č̣′
КӀу кӀу k‡u ķw kḣu k1u ḳ°
Л л l l l l l
Лъ лъ l" ł l" l" ł
Ль[13] ль l’ l’ l
ЛӀ лӀ l‡ ļ lḣ l1
М м m m m m m
Н н n n n n n
О о o o o o o
П п p p p p p
ПӀ пӀ p‡ pḣ p1
ПӀу[8] пӀу p‡u ṗw pḣu p1u ṗ°
Р р r r r r r
С с s s s s s
Т т t t t t t
ТӀ тӀ t‡ ţ tḣ t1
ТӀу[8] тӀу t‡u ţw tḣu t1u ṭ°
У у u u u u w, u[14]
Ф ф f f f f f
ФӀ фӀ f‡ fḣ f1
Х х h x kh x x
Ху ху hu xw khu xu
Хъ хъ h" kh" x" χ
Хъу хъу h"u ḩw kh"u x"u χ°
Хь хь h' h kh' x'
Ц ц c c ts c c
Цу[8] цу cu cw tsu cu
ЦӀ цӀ c‡ ç tsḣ c1
Ч ч č ć[6][7] ch č č'
Чъ[8] чъ č" č ch" č" č
ЧӀ[8] чӀ č‡ ç̌ chḣ č1 č̣
Ш ш š š sh š š
Шъ[8] шъ š" sh" š" ŝ
Шъу[8] шъу š"u s̄w sh"u š"u ŝ°
ШӀ[8] шӀ š‡ ş̄ shḣ š1 ṣ̂
ШӀу[8] шӀу š‡u ş̄w shḣu š1" ṣ̂°
Щ щ ŝ ś[6]/s̄[7] shch šč š'
ЩӀ[11] щӀ ŝ‡ ş̄ shchḣ šč1 ṣ̂
Ъ[15] ъ " " " " -
Ы ы y y y y ə
Ь[15] ь ' ' ' ' -
Э[16] э è e ė è ă
Ю ю û ju iu ju -
Я я â ja ia ja -
Ӏ Ӏ 1 ʾ
Ӏу Ӏу ‡u x̧w ḣu 1u ʾ°
 1. ISO 9:1995, International Organization for Standardization, 1995
 2. Kohanimeandmebaas Archiválva 2006. július 21-i dátummal a Wayback Machine-ben, 2003-04-20
 3. America Library Association & Library of Congress, Washington, 1997
 4. The World's Writing Systems, New York, 1996
 5. Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien, 2000
 6. a b c d e f g Adige változatból átírt alak
 7. a b c d e f g Kabard változatból átírt alak
 8. a b c d e f g h i j k l Csak az adige változatban található
 9. Szó elején, magánhangzó után (kivéve у) je, egyébként é.
 10. a b Csak idegen eredetű szavakban fordul elő.
 11. a b c Csak a kabard változatban található
 12. о előtt, valamint néhány kivételes esetben (például шкӀэ) ķ, egyébként .
 13. Csak a kabard változatban és csak orosz eredetű szavakban található
 14. Magánhangzók mellett w, máskor u
 15. a b Csak a fent említett betűkapcsolatokban, és orosz eredetű szavakban fordul elő.
 16. A kabard változatban az А után áll (2. betű)

További információk

szerkesztés