Csontos medence

A csontos medence (pelvis) az emberi test közepét alkotja, egyben a súlypontot is jelenti. Két medencecsontból (os coxae) és a közéjük ékelt keresztcsontból áll (os sacrum). Jelentős szerepe van a felsőtest alátámasztásában, hiszen a gerinc voltaképp a medencén támaszkodik, ami aztán közvetíti a terhelést az alsó végtagokra. Álló emberben nem függőlegesen áll, hanem előredöntve (inclinatio pelvis), nőknél ez kb. 65 fok, férfiaknál valamivel kevesebb, kb. 60 fok.

Az emberi medence (Anatomography(wd))
Férfi medence (Gray’s Anatomy rajza)
Női medence (Gray’s Anatomy rajza)

A medence két részre osztható, ezek a nagymedence (pelvis major) és a kismedence (pelvis minor). Előbbit a kétoldali csípőlapátok medialis felszínei (fossa iliaca) alkotják, melyek a hasüreg képleteit alulról alátámasztják. A kismedence tulajdonképpen a csontos medence üregét jelenti. A kettő határát a linea terminalis képezi, ami nem más, mint a medence üregének felső nyílása (apertura pelvis superior).

A linea terminalis lefutása: 1. promontorium 2. pars lateralis ossis sacri 3. linea arcuata 4. pecten ossis pubis 5. tuberculum pubicum 6. symphysis pubica (szimfízis)

A kismedencének a szülésnél van nagy jelentősége, átmérői alapvetően meghatározzák a szülés folyamán a magzat elhelyezkedését. Ezen kívül a medence üregében található többek között a húgyhólyag (vesica urinaria), a végbél (rectum), férfiaknál az ondóhólyag (vesica seminalis), és a húgyhólyag alatt található dülmirigy (prostata), nőknél pedig a méh (uterus), valamint a hüvely (vagina). A medence ürege (cavum pelvis) négy részre osztható:

 • apertura pelvis superior: Ez az üreg bemenete, megfelel a linea terminalisnak.
 • amplitudo pelvis: Ez az üreg legtágabb része, a szimfízis közepét és a második keresztcsigolyát összekötő síkban.
 • angustia pelvis: Itt a legszűkebb az üreg, mivel a két ülőtövis oldalról betüremkedik a medence üregébe, a harántátmérő itt lecsökken.
 • apertura pelvis inferior: A medence rombusz alakú kimenete.
 
1. keresztcsont, 2. csípőcsont, 3. ülőcsont, 4. szeméremcsont, 5. symphysis pubica, 6. csípőízületi árok, 7. foramen obturatorium, 8. farokcsont, (vörös pontozott vonal: linea terminalis)

A medencecsont (os coxae) három, eredetileg különálló csont összecsontosodásából áll össze:

 • Csípőcsont (os ilium): A három csont közül a legnagyobb, a medencecsont felső része. Teste összecsontosodott az ülőcsont és a szeméremcsont testével. A csípőcsont része a csípőlapát.
 • Ülőcsont (os ischii): A medencecsont hátsó részét alkotja. Teste összecsontosodott a másik két csonttal. Két szára találkozásánál egyenetlen felület található: az ülőgumó (tuberositas ischii), felette az ülőtövis (spina ischiadica) található.
 • Szeméremcsont (os pubis): A medencecsont alsó és elülső része. Teste összecsontosodott a másik két csonttal, két szára (alsó és felső) van, amelyek találkozásánál a szimfízisben ízesül porckoronggal (symphysis pubica).

Mindhárom csont részt vesz a csípőízületi árok (acetabulum) alkotásában. Ez egy oldalfelé tekintő bemélyedés, ide illeszkedik a combcsontfej (caput femoris), a csípőízület részeiként.

Átmérői

szerkesztés

Irányukat megkülönböztetve beszélünk sagittalis, haránt (transversalis), valamint ferde átmérőkről. Megkülönböztetünk továbbá külső és belső átmérőket. Előbbiek (egyszerűen kitapintható csontrészek távolságairól lévén szó) könnyen mérhetőek.

Külső átmérők
 
A medencebemenet átmérői felülnézetből (Gray’s Anatomy rajza)
 • Distantia cristarum: A csípőlapát taréjai közötti legnagyobb távolság (kb. 28-30 cm)
 • Distantia spinarum: Az első fölső csípőtövisek (spina iliaca anterior superiorok) közötti távolság (kb. 26-28 cm)
 • Distantia intertrochanterica: A két combcsont trochanter majorja közötti távolság (kb. 32 cm)
Belső átmérők
 
A medence tengelye (axis pelvis) (Gray’s Anatomy rajza)
 • Az apertura pelvis superiornál:
  • conjugata vera anatomica: A szimfízis felső részét a promontoriummal összekötő sagittalis átmérő.
  • conjugata vera obstetrica: A szimfízis legkiugróbb belső pontját a promontorium közepével összekötő sagittalis átmérő, a bemenetnél ez a legrövidebb (kb. 11 cm)
  • conjugata diagonalis: A szimfízis alsó részét a promontoriummal összekötő sagittalis átmérő.
  • diameter transversa: A bemenet harántátmérője, ez a leghosszabb (kb. 13,5 cm)
  • diameter obliqua: Ferde átmérő, az articulatio sacroiliacákat a másik oldali eminentia iliopectineákkal összekötő távolság (kb. 12 cm)
 • Az apertura pelvis inferiornál:
  • diameter mediana: A szimfízis alsó részét a farokcsonttal (os coccygis) összekötő sagittalis átmérő (kb. 9-11,5 cm). A farokcsont szüléskor hátrafelé elmozdul, így ilyenkor ez az átmérő megnő.
  • diameter transversa: A kétoldali tuber ischiadicumok hátsó részeinek távolsága (kb. 11,5 cm)

A medence tengelye (axis pelvis) a medence belső sagittalis átmérőinek középpontjait összekötve adódik. A szülés folyamán a magzat fejének középpontja ezen halad végig.

A medence statikája

szerkesztés
 
A medence szalagjai hátulnézetből (Gray’s Anatomy rajza)

A medence a felsőtest csontos vázával a keresztcsonton (os sacrum) keresztül, pontosabban annak bázisán keresztül érintkezik. Mivel a medence álló helyzetben kb. 60-65 fokkal előredől (inclinatio pelvis), a keresztcsont bázisa (és vele a test súlypontja) a csípőízületi árokkal (acetabulum) egy síkba esik, ami nélkülözhetetlen a stabil alátámasztáshoz. A keresztcsontra ható erő egyrészt lefelé nyomja, másrészt azt libikókaszerűen befelé akarná billenteni a medence ürege felé (mivel a súlypont a keresztcsont elülső részére esik). A keresztcsont helyben tartását a medencecsontok és a közte lévő szalagok biztosítják. A keresztcsípőcsonti ízület (articulatio sacroiliaca) részeiként a két csont közötti szalagok annál jobban feszülnek, minél jobban nyomódik lefelé a keresztcsont, így a két medencecsont egyre jobban össze is nyomja, megakadályozva elmozdulását lefelé (mintha egy satuban összeszorulna). A keresztcsont elbillenését járulékos szalagok: a ligamentum sacrospinale és a ligamentum sacrotuberale akadályozza meg.

Különbségek a női és férfi medence között

szerkesztés

A férfi medence bemenete szív alakú (). A férfi medence lefelé erősen szűkül, és magasabb. A szeméremcsontok hegyesszöget zárnak be. A férfimedence csontjai vastagabbak, durvábbak. A nő medencéjének bemenete ovális, a promontorium nem nyúlik be. A női medence bemenete és kimenete közötti távolság kisebb, a medence ürege és kimenete kevéssé szűkül. A női medencénél a farokcsont elmozdulhat, nincs összecsontosodva a keresztcsonttal, ami további tágulási lehetőséget jelent. A szeméremcsontok ívet zárnak be egymással. A csontok finomak, lekerekítettek.

Sérülései

szerkesztés
 • Medencetörés: ilyen típusú sérülés esetén kombinált sérülésre kell számítani. A húgyhólyag és a húgycső gyakran érintett, ezenkívül a törés nagy vérveszteséggel járhat. A törés típusa lehet stabil (peremtörések), és instabil (medencegyűrű törései), valamint ízületet nem érintő (extraarticularis), és ízületbe hatoló (csípőízületbe, keresztcsont-medencelapát közti (sacroiliacalis) ízületbe). A stabil és ízületet nem érintő törések kezelése lehet konzervatív (nem műtéti), míg az instabil és ízületbe hatoló törések esetében legtöbbször műtéti kezelés (lemezes egyesítés, azaz osteosynthesis) szűkséges.