Díszlettervező

A díszlettervező

Színházi darab létrehozásában való részvétele szerkesztés

A díszlettervezőnek (tervezőművésznek) igazodnia kell a színdarabhoz, saját korához és a produkció jellegéhez is, hogy hitelesen támassza alá a mű mondanivalóját. A színészek igényeit, a mozgásteret, a színpadkép arányait és a produkció anyagi kereteit is figyelembe kell vennie. A díszlettervező tervrajzai és utasításai alapján számos szakember pl. díszletmodellezők, díszletfestők, kellékesek készítik el, állítják össze, rögzítik a díszleteket, szerkezeteket, majd előadás után szétszedik azokat.

... a színházi díszlettervező feladata az, hogy ha a színháznak temploma van, oltárt készítsen hozzá, ha pedig csak oltára van, építsen hozzá templomot. (Varga Mátyás)

A díszlettervező olyan színházi ember, aki festő, építész és szobrász is egy személyben, hiszen az érzéseket és gondolatokat kifejező színházi látványképek megtervezése és megépítése a képzőművészet egyéb ágainak ismeretét és alkalmazását is megköveteli. A változatossághoz és a megfelelő stílus kialakításához a tervezők minden darabnál más-más anyagokat, eszközöket, tereket, megvalósítási módokat használnak a megvilágított, vagy éppen festett háttereken át a plasztikus színpadépítésig.

A díszlettervezők munkája alkotó jellegű tevékenység, ami nagyfokú kreativitást, művészi érzéket és szakmai tudást igényel. A tehetség, a jó kézügyesség természetesen feltétele a szakmának. Alapvető követelmény a jó szín- és formalátás, nagyságbecslés, térlátás és a magas szintű műveltség is. Egy díszlettervnek az a legfontosabb feladata, hogy használható legyen.

A díszlettervezési munkák minden fázisában részt vesz a (tervezőművész) szerkesztés

 • Feladatköre:
  • folyamatos kapcsolattartás a rendezővel,
  • részfeladatok, illetve kivitelezési munkák önálló irányítása,
  • a rendezői koncepcióhoz alkalmazkodó épített színpadtér készítése,
  • próbaszínpad összeállítása,
  • a műhelyekkel és a közvetlen munkatársakkal való folyamatos kapcsolattartás,
  • anyagminták gyűjtése, anyagbeszerzés elvégzése,
  • anyagfestési eljárások szakszerű alkalmazása,
  • a színpadi próbákon való részvétel,
  • első díszletpróba után a szükséges változtatások kivitelezése,
  • utómunkák elvégzése,
  • kellékek kreatív díszítése, javítása,
  • kellékezői munka ellátása,
  • a fogyó kellékek időbeni beszerzése,
  • a díszletelemek illetve kellékek állapotának folyamatos ellenőrzése.

Részvétel egy film létrehozásában szerkesztés

Egy adott film vagy műsor díszletéért felel. Feladatát a rendező elképzelései szerint, a vele való konzultáció alapján tervezi meg. Asszisztense a berendező.

 • Feladatkör
  • díszletek, kellékek és berendezések megtervezése, azok vázlatok vagy makettek segítségével való bemutatása egyeztetés céljából, majd ezek kiválasztása,
  • a berendezők folyamatos irányítása,
  • a kellékek kreatív díszítése, szükség esetén azok javítása,
  • díszletek kivitelezésének állandó ellenőrzése.

Képzés szerkesztés

Díszlettervezés alapjait sokéves tanulás és gyakorlás során lehet elsajátítani. A tanulmányok első lépcsőfokát jelentheti a képző- és iparművészeti szakközépiskola, valamint számos tanfolyam elvégzése. Díszlettervezőket a Magyar Képzőművészeti Egyetem Látványtervező Tanszékén képeznek.

Neves magyar díszlettervezők szerkesztés

Források szerkesztés