Diairetikus módszer

A diairetikus módszer (ógörögül: διαίρεσις) egy a filozófiában használt kifejezés a felosztás és osztályozás módszerére melyet Platón vezetett be A szofista című dialógusában. Később Arisztotelésznél és a sztoikus filozófusoknál is találkozhatunk vele.

A horgászat besorolása Platón A szofista című művében

Platón diairetikus módszereSzerkesztés

Platón módszere a következő: egy adott dolog (tárgy, tevékenység, esemény stb.) meghatározásának első lépéseként meg kell találnunk a legáltalánosabb osztályt amelybe a meghatározandó beletartozik, majd ennek az osztálynak alosztályokra és az alosztályok alosztályokra való felosztásával kell lépésről lépésre eljutni a meghatározandó dologhoz. Példaként Platón a horgászat besorolását és definiálását mutatja be.

A módszer elméleti jelentősége az, hogy alkalmazásával olyan fogalmi háló alakítható ki, amelyben véges számú lépés segítségével besorolható és meghatározható bármi, ami csak fennáll.

Arisztotelész diairetikus módszereSzerkesztés

Sztoikus gondolkodók diairetikus módszereSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

Ajánlott irodalomSzerkesztés