Dombó Antal (17831842?) csanád-egyházmegyei pap.

ForrásokSzerkesztés

Misés pappá 1808-ban szenteltetett föl; azon év novemberétől 1810. októberig káplán volt Szegeden és 1841-ben a káptalan praebendariusa; valószínűleg 1842-ben halt meg, mivel neve azután már nem fordul elő a Schematismusokban.

MunkáiSzerkesztés

Ns. sz. kir. Szeged városát 1738-ik eszt. rongáló döghalál emlékezetére intézett emlékeztető beszéd. Szeged, 1809.

ForrásokSzerkesztés