Durva számok

pozitív egész szám, melynek csak valamely k számnál nagyobb prímtényezői vannak

A számelmélet területén k-durva számok (rough numbers) olyan pozitív egész számok, melyek prímtényezői nem kisebbek k-nál (Finch-féle meghatározás). A k-durvaság alternatív definíciója megköveteli, hogy a szám összes prímtényezője nagyobb legyen k-nál.[1]

  1. Minden páratlan pozitív egész szám 3-durva.
  2. Minden pozitív egész szám 5-durva, mely kongruens 1-gyel vagy 5-tel mod 6.
  3. Minden pozitív egész szám 2-durva, hiszen minden prímtényező nagyobb 1-nél.

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés
  1. p. 130, Naccache and Shparlinski 2009.

Az On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS) listázza a p-durva számokat néhány kis p értékre: