Az eldöntés egy egyszerű algoritmus, amellyel eldönthetjük, hogy egy véges (nem feltétlenül numerikus) sorozat – vagy számítástechnikai szóhasználattal élve egy tömb – elemei között található-e T tulajdonságú elem. T egy tetszőleges tulajdonságfüggvényt jelent, egy sorozatbeli elemre nézve lehet igaz vagy hamis.

Az algoritmusSzerkesztés

   i = 1
   CIKLUS AMÍG i ≤ N és ¬T(TOMB[i]) {
           i = i + 1
   }
   VAN = (i ≤ N)

A VAN változó igaz értéke azt jelenti, hogy az algoritmus talált T tulajdonságú elemet.

Ez az algoritmus az első T tulajdonságú elem megtalálása után már nem folytatja a keresést.

Lásd mégSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés