Elektronika

tudományterület, iparág

Az elektronikai eszközök szabályozzák az elektronok áramlását, elektromos jellé alakítják a fizikai mennyiségeket. Fő felhasználási területeik az elektronikus áramkörök szabályozása és vezérlése, az információfeldolgozás, a műsorszórás. Az elektronikus áramkörökben kis értékűek az áramok és feszültségek, mivel feladatuk nem az elektromos áram energiájának továbbítása, hanem az elektromos jelek információ-hordozó képességét használják fel. Az elektronika nem tévesztendő össze az elektrotechnikával, amely az elektromos áram energiájának ipari felhasználásával foglalkozik (részterületei az erősáramú és a gyengeáramú technika).

Az elektronikus rendszerek az alábbi fő egységekre oszthatók fel:

 1. bemenet – az elektromos vagy mechanikus érzékelők (jelátalakítók) jeleket fognak fel, (például: hőmérséklet, nyomás, fordulatszám), és azokat alakítják át elektromos jellé (feszültség, áram stb.),
 2. jelfeldolgozó áramkör – az elektromos jelet erősíti, feldolgozza, átalakítja.
 3. kimenet – a feldolgozott jelet visszaalakítja valamely fizikai formába (például: hang).

A televízió a műsorjelet antennájával fogja fel, majd jelfeldolgozó áramkörei a bemenetet szín-, fényerő- és hanginformációkká alakítják. A kimeneti eszköz, például a katódsugárcső a szín- és fényerő jeleket a képernyőjén látható képpé, a hangszóró a hangjeleket (általában mágneses úton) hanggá alakítja át.

Elektronikai mérőműszerek Szerkesztés

Áramkörök Szerkesztés

Elektronikai szereléstechnológia Szerkesztés

Passzív alkatrészek Szerkesztés

Félvezető alkatrészek Szerkesztés

Félvezető áramkörök technológiája Szerkesztés

 • Vastagréteg technológia: 25 mikrométertől nagyobb
 • Vékonyréteg technológia

Elektroncső Szerkesztés

 • Katódsugárcső (CRT)
 • Klisztron
 • Magnetron
 • Dióda
 • Kételektródás elektroncső, mely anóddal, és katóddal rendelkezik. A villamosan fűtött katódból elektronok lépnek ki, melyeket az anód pozitív feszültsége esetén begyűjti. Negatív anódfeszültség esetén ez nem következik be. Ezáltal az áramot létrehozó elektronáramlás csakis a katódtól az anód felé folyhat.
 • Trióda: háromelektródás elektroncső, mely anóddal, katóddal, és vezérlőráccsal rendelkezik. A villamosan fűtött katódból elektronok lépnek ki, melyek a pozitív feszültségre kapcsolt anódba csapódnak, de ezt megelőzően áthaladnak a vezérlőrács spiráljai által létrehozott erőtéren is. Ennek változtatásával befolyásolhatjuk az átáramló elektronok mennyiségét, vezérelhetjük az anódáramot. Tehát a trióda aktív elem, és régen, főleg hangfrekvenciás feszültségerősítő fokozatokban, és URH fokozatokban használták.
 • Tetróda, Sugártetróda
 • Pentóda
 • Hexóda

Kijelzőeszközök Szerkesztés

Elektromechanikai érzékelők Szerkesztés

Termoelektronikai eszközök Szerkesztés

 • Peltier-cella
 • Termisztor

Fotoelektronikai eszközök Szerkesztés

Antenna Szerkesztés

Analóg áramkörök Szerkesztés

Rádiókban, erősítőkben, elektronikus szabályzókban használt áramkörök:

Digitális áramkörök Szerkesztés

Számítógépekben, elektronikus órákban, programozható logikai áramkörökben, ipari vezérlőkben használt kapcsolások.

Zaj Szerkesztés

Elektronikus eszközökben előforduló zaj effektusok:

Elektronikai elméletek Szerkesztés

 • Matematikai eljárások az elektronikában
 • Digitális elektronika
 • Analóg elektronika

Félvezető anyagok Szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek Szerkesztés

További információk Szerkesztés

Elektronikával foglalkozó weboldalak Szerkesztés