Az elmetérkép egy központi fogalom köré csoportosuló fogalomrendszer képi ábrázolása. Hasonlít a fogalomtérképhez, a különbség a hierarchikus felépítésben, valamint a kötelezően jelen lévő központi fogalomban van. Legtöbbször képekből, szavakból és vonalakból áll, a felépítés rendszerint tükrözi az ábrázolt fogalmak hangsúlyosságát, egymáshoz való viszonyát.

Más szavakkal az elmetérkép egy központi elemmel felruházott színes kép, melynek szerepe egy adott fogalomrendszer szemantikus, képi megjelenítése.

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés