Főmenü megnyitása

[1] Az enneagram  (a görög ἐννέα [ennea, jelentése "kilenc"] ésγράμμα [gramma, jelentése "leírás" or "ábrázolás"]), az emberi karakterek egy modellje, amely alatt kilenc egymással kölcsönös összefüggéseben álló, alapjaiban egymástól mégis jól megkülönböztethető típus kidolgozott leírása értendő.

Az enneagram eredete valószínűleg Püthagoraszig nyúlik vissza és a Szúfik alkottak belőle először rendszert. A 20. században fő vonalai G. I. Gurdjiefftól és kesőbb Eli-Jaxon Bear-től erednek.[2]

Tipológiaként az Enneagram kilenc karaktertípust határoz meg, amelyeket egy enneagram nevű geometriai alakzat sarokpontjai reprezentálnak, és amely alakzat az egyes típusok közötti kapcsolatokra is utal.

Az enneagram jelképe
Az enneagram dinamikus modelljének képi ábrázolása.

Mivel különféle gondolati iskolák alakultak ki az enneagram teoretikusok között a tekintetben, hogy az enneagram néhány aspektusát hogyan értelmezzék és hogyan tálalják, ezért az enneagram tanítások nem minden esetben egységesítettek vagy következetesek. A leggyakoribb félreértelmezés a kilenc pont személyiséggel való azonosítása.[3]

A karakter enneagram alapjaSzerkesztés

Az enneagram dinamikus rendszer, kilenc pontból áll ábrája, amely a karaktereket egyenként jelöli meg és köztük folyamatos a mozgás. A gyökér pontoknál a legerősebb a hozzájuk tartozó tulajdonság. Ezeknél látszólag nincs jelen a düh (9), a tiszta szeretet (3) és a félelem (6).

Az enneagram karakter gyerekkorban fixálódik be minden embernél, pár éves korban. Ennek neve a "karakterfixáció". Ez elkerülhetetlen és oka egy mély érzelmeket kiváltó konflikus megélése. Innentől kezdi el magát valaki egy külső fogalommal azonosítani, belép a téves azonosulás, amely ezek után meghatározó szereppel rendelkezik az egyén fejlődésében. A karakter egészen életünk végéig elkísér minket valamilyen formában.

Magyar nyelvű irodalomSzerkesztés

PrAkash Vörös Ákos: A használható Enneagram, Ezo tér kiadó, Budapest, 2007

Eli Jaxon-Bear: A megszabadulás enneagramja, Ursus Libris Kiadó, Budapest, 2001.

Richard Rohr - Ebert, Andreas: Enneagram - A lélek kilenc arca, Ursus Libris Kiadó, Budapest, 2000.

  1. Enneagram
  2. User, Super: About The Leela School. www.leelaschool.org. (Hozzáférés: 2016. március 31.)
  3. sx: Enneagram forrása. karakterenneagram.com. (Hozzáférés: 2016. március 31.)