Az episztatész (επιστατης) ("elöljáró", "elnök") az ókori Athénban a tanács (bulé) végrehajtóinak, az 50 prütanisznak a vezetője volt, akit egy napra a prütaniszok maguk közül választottak meg.

A prütaniszokkal együtt fogadta a külföldi követeket és vitte az állam napi ügyeit. Ő kezelte az állami pecsétet, és ő volt az állam tényleges vezetője. Senki sem viselhette ezt a tisztséget többször, ami miatt valószínűleg az athéni polgárok több mint fele volt egy napig a legfelső hivatal birtokosa életében.

Ha aznap összehívták, ő elnökölt a bulé és az ekklészia ülésein is. Az i. e. 4. században ezt a gyakorlatot megváltoztatták, az ülésvezetésre külön hivatalt hoztak létre (proedron, προεδρον).

A cím egyéb használataSzerkesztés

  • Lukács evangélista tanítványai által Jézust mesternek, episztatésznek nevezi.
  • A jeruzsálemi templom gazdasági ügyeinek intézését a főpap mellett elöljáró/elnök végezte, amit görögre episztatésznek fordítanak

ForrásokSzerkesztés

  • Hansen, Mogens H., The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes: Structure, Principles and Ideology. Oxford: Blackwell (1991)
  • Rhodes, P.J., The Athenian Boule. Oxford: Clarendon (1972)
  • Németh György A polisok világa Korona Kiadó, Budapest, 1999, (ISBN 963-9191-11-6)
  • Hegyi Dolores – Kertész István – Németh György – Sarkady János: Görög történelem a kezdetektől Kr. e. 30-ig. Budapest, Osiris, 2005. (ISBN 9633897998)