Erdő János

(1913-1996) unitárius lelkész, püspök

Dr. Erdő János (Kézdivásárhely, 1913. április 28.Kolozsvár, 1996. július 27.) unitárius lelkész, erdélyi magyar unitárius püspök 1994-től haláláig.

Erdő János
Az erdélyi unitáriusok püspöke
Született1913. április 28.
Kézdivásárhely
Elhunyt1996. július 27. (84 évesen)
Kolozsvár
SírhelyHázsongárdi temető
Nemzetiségmagyar
Püspökségi ideje
1994. december 10. – 1996. július 27.
Előző püspök
Következő püspök
Kovács Lajos
Szabó Árpád

Kolozsváron szerzett lelkészi oklevelet. Utána az oxfordi Manchester College-ban folytatott tanulmányokat. Hazatérve vallástanárként szolgált. 1946-tól az Unitárius Teológiai Akadémia, majd a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Kara rendszeres teológiai tanszékének tanáraként működött. 1956-ban hamis vádak alapján a kommunista rendszer hat évi börtönbüntetésre ítélte. Kiszabadulása után újból a lelkésznevelésben munkálkodott. Az Unitárius Egyháztörténet rendes tanára. 1972-ben megválasztották főjegyzőnek, majd 1994-ben az egyház 29. püspökévé választották. Életének 84. évében, 1996. július 27-én hunyt el.

Élete legszebb hivatásának tartotta a lelkésznevelést, amelyet következetes elvszerűséggel és magas szintű igényességgel végzett fél századon át, haláláig. Különböző tisztségeiben példamutató módon járt elöl, egész életét egyháza és népe szolgálatára áldozta. Széleskörű teológiai munkásságot fejtett ki, tanulmányai jelentek meg különböző folyóiratokban, magyar és angol nyelven. Tanulmánykötete jelent meg. A Keresztény Magvető folyóirat új sorozatának szerkesztője volt. Tevékeny szerepet vállalt és töltött be a hazai és külföldi kapcsolatokban.

Főbb művei

szerkesztés
  • Csifó Nagy László–Erdő János: "A szabadelvű kereszténység a világ szüksége"; Globus Ny., Odorheiu, 1937
  • A Magyarországi Unitárius Egyház szervezeti törvénye; sajtó alá rend. Ferencz József, Erdő János; Máté Ny., Budapest, 1942 (Az Unitárius Egyház törvényeinek gyűjteménye)
  • Teológiai tanulmányok; Unitárius Egyház, Kolozsvár-Napoca, 1986
  • Transylvanian Unitarian Church. Chronological history and theological essays; angolra ford. Gellérd Judit, előszó George M. Williams; Center for Free Religion, Chico, 1990 (Unitarianism in Transylvania and Hungary)

További információk

szerkesztés
  • Balogh Margit-Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon 1790–1992. Budapest, História – MTA Történettudományi Intézete, 1996
  • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Budapest, Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, 1939–2002. 7. kötettől sajtó alá rend. Viczián János
  • Unitárius kislexikon. Budapest, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, 1999
  • Révai Új Lexikona. Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd, Babits, 1996–
  • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Budapest, Magyar Könyvklub
  • Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete; szerk. Szabó Árpád; Erdélyi Unitárius Egyház, Kolozsvár, 2007

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés