Etika

egyértelműsítő lap

Az etika vagy erkölcstan az emberi cselekedeteket irányító erkölcsi értékek és társadalmi normák rendszerezése, tudományos vizsgálata. A vallási etikát alapvetően az különbözteti meg az etika egyéb világi ágaitól, hogy míg a filozófiai etika tisztán az emberi ész képességeire támaszkodik, a teológiai tudomány az Isten igéjéből, azaz a keresztényeknél a Szentírásban foglalt kijelentésből igyekszik feleletet találni az etika kérdéseire.[1]

Ágai:

Jegyzetek szerkesztés

Források szerkesztés

  • Bertók Rózsa: Bevezetés az etika történetének tanulmányozásába, Virágmandula Kft., 2013, ID 2050000040405
  • Hans Küng: Világvallások etikája,, Egyházfórum-Református Zsinati Iroda Tanulmányi Osztálya, Budapest, 1994.
  • dr. Gerber Tamás: A Bírák Etikai Kódexének megalkotásához vezető út ,[1] 2014, jogiforum.hu
  1. ].pdf A Bírák Etikai Kódexének megalkotásához vezető út[halott link]