Etika (fogalom)

tudományág az emberi cselekedeteket irányító erkölcsi értékek és társadalmi normák rendszerezésére
(Etika szócikkből átirányítva)

Az etika vagy erkölcstan az emberi cselekedeteket irányító erkölcsi értékek és társadalmi normák rendszerezése, tudományos vizsgálata. A vallási etikát alapvetően az különbözteti meg az etika egyéb világi ágaitól, hogy míg a filozófiai etika tisztán az emberi ész képességeire támaszkodik, a teológiai tudomány az Isten igéjéből, azaz a keresztényeknél a Szentírásban foglalt kijelentésből igyekszik feleletet találni az etika kérdéseire.[1]

Ágai:

  • Bertók Rózsa: Bevezetés az etika történetének tanulmányozásába, Virágmandula Kft., 2013, ID 2050000040405
  • Hans Küng: Világvallások etikája,, Egyházfórum-Református Zsinati Iroda Tanulmányi Osztálya, Budapest, 1994.
  • dr. Gerber Tamás: A Bírák Etikai Kódexének megalkotásához vezető út ,[1] 2014, jogiforum.hu

  1. ].pdf A Bírák Etikai Kódexének megalkotásához vezető út[halott link]