Az Ezdrás ötödik könyve (latinul: 5 Esdrae) ószövetségi apokrif írás, amely Ezdrás negyedik könyve latin fordításának elejére szokott betoldva lenni (1–2. fejezetként).[1]

A 2 fejezetet tartalmazó írás csak latin nyelven ismeretes, de egy kis görög töredék alapján feltételezhető, hogy eredeti nyelve görög volt. Némelyek ókeresztény irodalmi alkotásnak tartják, amely prófétai modorban támadja a zsidó, majd a keresztény népet. Az írás törekszik a próféta szerzőségét igazolni, de a tudósok szerint érvei kirívó anakronizmusokat tartalmaznak. A mű messze távolodott Ezdrás negyedik könyvének valóságlátásától, és elsősorban az egyház belső problémái foglalkoztatják.[1]

Jegyzetek szerkesztés

  1. a b Világirodalmi lexikon, 1344. o.

Források szerkesztés

  • Világirodalmi lexikon II. (Cam–E). Főszerk. Király István. Budapest: Akadémiai. 1972.