Adatállomány

(Fájl szócikkből átirányítva)

Az informatikában adatállománynak, állománynak vagy fájlnak nevezzük a logikailag összefüggő adatok halmazát, tömbjét. Tárolásuk bármilyen adathordozón történhet. Kétféle fájlt különböztetünk meg. Az első a processzor által végrehajtható utasításokat tartalmazó, futtatható állomány. A második típus az adatállomány, mely a futtatható programok számára képes értelmezhető adatot, adatokat biztosítani. Adatfájl például egy képfájl, egy szövegfájl vagy egy adatbázisfájl. Az adatállomány mint jogi fogalom nem azonos a fájllal.[1]

Állományok azonosításaSzerkesztés

Minden állomány rendelkezik azonosítóval, mely alapján megkülönböztetjük őket. Ez az azonosító egy névből, egy kiterjesztésből és a kettőt elválasztó karakterből (pont) áll. Az azonosításnak különböző operációs rendszereken eltérő szabályai vannak.

Általános azonosítási szabályokSzerkesztés

  • Egy könyvtáron belül azonos névvel és kiterjesztéssel legfeljebb egy fájl rendelkezhet.
  • Több azonos névvel rendelkező fájl szerepelhet egy könyvtáron belül, de csak ha a kiterjesztésük különbözik.
  • Több nevében és kiterjesztésében azonos fájl is létezhet a partíción, de ennek feltétele, hogy minden fájlnak eltérő könyvtárban kell szerepelnie.

Azonosítás DOS operációs rendszer alattSzerkesztés

A DOS operációs rendszerben a fájlnév legalább 1, legfeljebb 8 karakter hosszúságú lehet. Tartalmazhatja az angol ABC 26 betűjét, számjegyeket, kötőjelet és alulvonást. Nem engedélyezett a szóköz, perjel, visszaperjel karakter (angolul backslash), relációs jelek. Ezzel a névadási szisztémával 4 347 792 138 496 (azaz több mint négyezer-háromszáznegyvenhétmilliárd-hétszázkilencvenkétmillió) különböző módon nevezhetjük el fájljainkat. A kiterjesztés legfeljebb 3 karakter hosszúságú lehet, megadása nem kötelező. Megközelítőleg 54 000 kiterjesztés különböztethető meg.

Azonosítás Windows operációs rendszerek alattSzerkesztés

A Windows operációs rendszerben a fájlnév 256 karakter hosszúságú lehet. Tartalmazhat UNICODE karaktereket (pl. ékezetes betűk), szóközöket, felkiáltójelet és több pontot is. Több pontot tartalmazó fájlazonosító esetén az utolsó pontot követő karakterlánc lesz a fájlkiterjesztés. Pl.: elso.masodik.harmadik esetén a kiterjesztés a „harmadik” karakterlánc.

Nem megengedett karakterek a perjel, visszaperjel, kérdőjel, csillag, idézőjel, relációs jelek.

FájlattribútumokSzerkesztés

A fájlok tulajdonságait, felhasználhatóságát, hatóköreit leíró jelölések az attribútumok. Az, hogy milyen attribútumokat vehetnek fel a fájlok, az adott fájlrendszertől függ.

FájlkiterjesztésekSzerkesztés

A kiterjesztés (angol nyelven: extension) a fájl által tárolt adat típusáról ad felvilágosítást. Segíti az operációs rendszert abban, hogy az állományhoz egy futtatható alkalmazást rendeljen, a felhasználói programoknak pedig megadja az adat értelmezésének módját (pl. egy szöveg típusú adathalmazt más módon kell értelmezni, mint egy kép típusút).

Fájl tulajdonságaiSzerkesztés

Az attribútumokkal szemben a fájlok tulajdonságai nem szerkeszthető adatok, ezek a fájlra jellemző adatokat tárolnak.

Windows operációs rendszer alatt a következő módokon tekinthetők meg a fájl tulajdonságai:

  • Fájl kijelölése > Helyi menü > Tulajdonságok
  • (Windows Intéző ~ Windows Explorer) Fájl kijelölése > Fájl menü > Tulajdonságok

FájlméretSzerkesztés

A fájlméret megadja, hogy a fájl mekkora területet foglal el annak a meghajtónak az összterületéből, melynek fájlrendszerében elhelyezkedik. Ezt a mennyiséget bájtokban mérjük.

Elérési útSzerkesztés

Megadja, hogy az adott fájl eléréséhez mely könyvtárakon át kell navigálni. Első karaktere a meghajtó betűjele, a további karakterek adják meg az alkönyvtárak nevét visszaperjel (backslash) karakterrel elválasztva.

Pl.: C:\User\Documents\

DátumadatokSzerkesztés

  • Létrehozás dátuma: Azt a dátumot és időpontot adja meg, amikor a fájlt a rendszerben létrehozták. Ez az adat soha nem változik meg.
  • Módosítás dátuma: A fájl legutóbbi módosításának dátumát adja meg. Ez az adat minden módosításkor megváltozik.
  • Hozzáférés dátuma: Azt a dátumot adja meg, amikor valamely felhasználó legutóbb hozzáfért a fájlhoz.

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés