Az elsődleges fafeldolgozó-ipar állítja elő azokat a fűrészipari fatermékeket vagy fűrészárukat (deszkák, furnérok, lemezek, bútorlapok stb.), amelyeket a további feldolgozás szempontjából alapanyagnak tekint a másodlagos fafeldolgozó-ipar (vagyis az asztalosüzemek, bútorgyártók és egyéb fafeldolgozók). A fűrészáru jó minőségű rönkből fűrészeléssel előállított fatermék, amely a méreteitől függően, azzal összhangban lehet deszka, palló, gerenda, léc, zárléc stb.

A fűrészáruk méreteit, kialakítását és azok minőségi osztályba sorolását Magyarországon szabvány írja elő. A fűrészipar termékeit felhasználási szempontból szelvényáruk, bányászatban használatos fűrészáruk, vasúti felhasználású fűrészáruk és egyéb vegyes fűrészáruk csoportjába lehet sorolni.[1]

SzelvényárukSzerkesztés

Szélezetlen palló és deszkaSzerkesztés

 • csak a lapjai és bütüi vannak fűrészelve, vagy csak egyik oldala megmunkált
 • a lapok síkjai egymással párhuzamosak, és a bütük vágási síkja a hossztengelyre merőleges
 • szélezetlen deszka: 40 mm vastagságig bezárólag
 • szélezetlen palló: 40 mm vastagság felett

Szélezett palló és deszkaSzerkesztés

 • teljes felületén fűrésszel megmunkált
 • lapjai egymással párhuzamosak
 • oldallapjainak síkja a lapok síkjaira, bütüi pedig a hossztengelyre merőlegesek
 • szélezett deszka: 12…40 mm vastag
 • szélezett palló: 43…108 mm vastag

Fűrészelt gerendaSzerkesztés

 • négyszög keresztmetszetű fűrészelt választék
 • szélessége általában nem nagyobb, mint a vastagság kétszerese
 • keresztmetszeti mérete 10 x 10 cm-nél nagyobb
 • hosszúságát a két merőleges bütü között mérik

ZárlécSzerkesztés

 • négy oldalt fűrészelt faválaszték
 • élei egymással párhuzamosak
 • két szomszédos oldallapja egymásra merőleges
 • szélessége nem nagyobb, mint a vastagság kétszerese
 • a keresztmetszet területe legfeljebb 100 cm2

LécválasztékokSzerkesztés

 • hossza legalább 1 m
 • keresztmetszete fenyőféléknél legfeljebb 38x48 mm, lombos fáknál legfeljebb 45x48 mm

Bányászatban használt fűrészárukSzerkesztés

BányadeszkaSzerkesztés

 • bányatérségek ácsolatközének, oldal- és főtebiztosítására használják
 • termelhető szélezett és szélezetlen állapotban, normál és keskeny kivitelben
 • normál bányadeszka hossza: 120 és 15 cm, vastagsága fenyő esetén: 18, 24 mm, kemény lombos fa esetén: 20, 24 mm szélessége a legkeskenyebb helyen: 4… cm

BányabéléspallóSzerkesztés

 • bányavágatok, TH-gyűrű és Moll-ív bélelésére alkalmazzák
 • vastagsága: 40, 45, 48 mm
 • szélessége: szélezett pallónál 6…10 cm, szélezetlen pallónál a lap keskenyebb felén minimálisan 10 cm.

AknafaSzerkesztés

 • bányaaknák biztosítására szolgáló, általában ép élű gerenda
 • keresztmetszete: 16x20…24x24
 • hosszúsága: 250…480

Aknakasvezető gerendaSzerkesztés

 • függőaknákban az aknakas vezetésére alkalmazzák
 • keresztmetszete: 14x19 és 18x20 cm
 • hossza: 600 cm

Bányavasúti talpfaSzerkesztés

 • keskeny nyomtávú bányavasutaknál alkalmazzák
 • vastagsága: 9…13 cm
 • szélessége: 12…16 cm
 • hosszúsága: 100–120 cm

Vasutaknál használt fűrészárukSzerkesztés

 • normál talpfák
 • váltó talpfák

A témához kapcsolódó oldalakSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

Felhasznált irodalomSzerkesztés

 • Lugosi Armand: Faipari kézikönyv
Műszaki Könyvkiadó, 1976