A fogrovatdísz vagy egyszerűbben csak fogrovat derékszögben megtört vonalú pálcatagból alakított frízdíszítmény. Rézsútosan, élükkel előreálló kőhasábokból vagy így elrendezett téglákból áll. Kizárólag a román kori építészetben fordult elő, előzménye valószínűleg a jón és korinthoszi oszloprendek fogazata. A XIX. században az eklektika átvette.

Fogrovatdísz sematikus ábrája

Források szerkesztés

  • Építészeti szakszótár, szerk. Zádor Anna, Bp, Corvina Könyvkiadó, 1984.
  • Művészeti lexikon I–IV. Főszerk. Zádor Anna, Genthon István. 3. kiad. Budapest: Akadémiai. 1981–1983.