Folyóirat

rendszeres időközönként megjelenő sajtótermék

A folyóirat az időszaki lapok egy fajtája, mely többnyire havonta, esetleg kéthavonta vagy negyedévente jelenik meg; tehát a periodicitás jellemzi, így a tartalmát erre vonatkoztatják. Hírek, esszék, novellák és publikációk egyaránt találhatók benne. Általában bizonyos témakört fed le, egy bizonyos olvasócsoportot céloz meg. A folyóiratoknak meg kell felelniük bizonyos formai követelményeknek és rendelkezniük kell ISSN-számmal. A folyóiratok lehetnek elektronikus formátumúak (html, PDF) is.

A folyóiratok, lapok, újságok, összefoglaló néven periodikák tartalmi feltárását, névanyagának, az említett intézmények, események stb. összegyűjtését és rendszerezését, meghatározott szempontok szerint, segédletekkel (mutatók, illusztrációk stb.) ellátva a repertóriumok (cikkbibliográfia) közlik.

A folyóirat átmenet a könyv és a napilap között. A nyomtatott médiumokban az innovációt jelenti.

Az első önálló magyar folyóirat a kassai Magyar Museum volt (1788–1793), Kazinczy Ferenc és Batsányi János szerkesztésében.

Források szerkesztés

További információk szerkesztés

  • Első folyóirataink: Magyar Museum, 1-2.; sajtó alá rend. Debreczeni Attila, közrem. Gyimesi Krisztina, Harsányi Ildikó, Sike Erika; Kossuth Egyetemi, Debrecen, 2004 (Csokonai könyvtár. Források)
  • A folyóiratok kultúrája az elektronikus kor szemszögéből; szerk. Gács Anna; L'Harmattan, Bp., 2007
  • Folyamatok, törésvonalak, elmozdulások. Előadások és tanulmányok a magyar folyóirat-kultúráról; szerk. Ladányi István, Pintér Viktória; Sziveri János Intézet–Gondolat, Veszprém–Bp., 2015 (Sziveri-füzetek)