Fráter Pál

(? - 1658 k) hajdúkapitány, versszerző

Fráter Pál (? – 1658) katona, költő.

„Mint az kemény tigris lánczal kötöztetik
Lánczal kőszikla is öszve kocsoltatik
Sok erős alkotmány azzal csatoltatik
Válhatatlan képpen öszve ragasztatik.
Lelkem az lelkedtől úgy el ne válhassék
Sőt változhatatlan szeretet tartassék
Nékünk ne árthasson órányi szükségh
'S tőlünk távol legyen ártalmas rút kétségh”

Az én Kedves kegyes Asszonyomnak Bartsay Annának adassék.

Fráter István erdélyi ítélőmester és Suselich Horváth Ilona fia. I. Rákóczi György és Kemény János alatt többször hadba vonult. 1634-ben azzal a váddal, hogy a fejedelem ellensége és Bethlen István híve, elfogták és Nagyvárad várába zárták. Innen megszökött, és a Habsburg-uralom alatt álló Felvidékre menekült. Száműzetése alatt írta nejéhez, Barcsay Annához verses levelét, amely tíz négysoros strófából áll. Először megjelent: Szépirodalmi Közlöny 1858. 78. sz.: Régi nyelvemlékek I. Rákóczy György idejéből. A versek keletkezését korábbi források 1660 körüli időpontra teszik, de Móricz Béla 1636–1640-es dátumot valószínűsít.

Utóbb II. Rákóczi György – akinek Bethlen Miklós emlékirata szerint „igen kedves és belső mindenese volt” – a hajdúk kapitányává nevezte ki. A lengyel és moldvai táborozás után 1654-ben visszakapta bélmezei birtokát.

ForrásokSzerkesztés