A gittegylet gúnyos kifejezés olyan társaságra, egyesületre stb., amelynek látóköre, tevékenysége nem terjed túl tagjainak érdeklődésén (mely mások számára jelentéktelen).

EredeteSzerkesztés

A kifejezés Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regénye alapján terjedt el, amelyben a Pál utcaiak egy része hősies kitartással őrzi a gittet (más néven kittet), amely az ablaküveg rögzítésének ma már ritkábban használatos anyaga. A gittet az egylet tagjai szájról szájra adják és rágják, hogy nedves maradjon. (Innen származik a „gittrágás” kifejezés, amely arra utal, hogy valakik jelentéktelen vagy haszontalan cselekvéseket végeznek.)

…Rácz tanár úr rágyújtott egy szivarra, s a füstöt a levegőbe fújta.

– Hát menjünk szép sorjában – mondta. – Először is mondd meg nekem, mi az a gitt?

Felelet helyett Weisz kivett a zsebéből egy hatalmas gittet, és letette az asztalra. Egy ideig nézte, aztán olyan halkan, hogy alig lehetett hallani, kijelentette:

– Ez a gitt.

– És mi ez? – kérdezte a tanár.

– Ez egy olyan pép, amivel az üvegesek az üveget beragasztják a fába. Az üveges bekeni oda, és az ember a körmével kikaparja az ablakból.

– És ezt te kapartad ki?

– Nem, kérem. Ez az egyleti gitt.

– Részlet Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regényéből

Tagok: Weisz, Kolnay, Barabás, Csele, Nemecsek, Richter, Leszik


Boka nem nagyon szerette ezt az egyletet, azt szerette volna, ha a grund elég lenne mindenkinek.