Gregoriáncz Pál

(? - 1565) megyéspüspök

Gregoriánczi Pál (? – 1565. október 21.) diplomata, püspök, érsek.

Kőrös megyei szlavón nemesi család sarja. A család a befolyását Pál közeli rokonának, Ambrusnak köszönhette, aki a Zrínyi család familiárisaként szlavón vicebán is volt.

Humanista iskolázottságú, jogi doktor volt. Pécsi püspök (1548–1550), zágrábi és pozsonyi kanonok (1549), zágrábi püspök (1550–1558), győri püspök (1554–1565), választott kalocsai érsek (1565). 1550-ben Rómában tárgyalt, 1551-ben részt vett a Tridenti zsinat munkájában. 1552-ben ő képviselte Ferdinándot Rómában a Fráter György meggyilkolása miatt induló vizsgálat során.

Részt vett a Quadripartitum megszövegezésében, és fennmaradt egy 1558-ban, világi és egyházi elöljárókról készült sematizmusa, valamint egy rövid országleírása Breviarium rerum Hungaricarum historico-geographicum címmel.

ForrásokSzerkesztés

  • Gregoriancz Pál: A magyar történelem történeti-földrajzi kivonata. In: Krónikáink magyarul III/2. Válogatta és fordította Kulcsár Péter. Bp., 2007. 109–137.
  • Varga Szabolcs, Adalékok Gregorjánci Pál pécsi püspök életrajzához = Pécs az egyháztörténet tükrében, szerk. Erdős Zoltán, Kindl Melinda, Pécs, 2010
  • Mikó Gábor: Gregoriánczi Pál kéziratos törvénygyűjteménye (Gregoriánczi-kódex). Mátyás király öröksége. Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16–17. század). Szerk. Mikó Árpád – Verő Mária. I–II. Bp. 2008. I. 96–97.