Házi Jenő

Házi Jenő (Vásárút, 1892. április 16.Sopron, 1986. február 10.) történész, levéltáros, 1922-től vitéz, a Soproni Városi Levéltár utolsó főlevéltárosa, MTA levelező tagja (1938).

Házi Jenő
Született 1892. április 16.
Vásárút
Elhunyt 1986. február 10. (93 évesen)
Sopron
Foglalkozása történész,
levéltáros

ÉletpályájaSzerkesztés

 
Házi Jenő doktori disszertációja

A Csallóközben született. A pozsonyi királyi katolikus gimnáziumban érettségizett. 1914-ben a budapesti tudományegyetemen történelem-földrajz szakos tanári oklevelet szerzett. Tanulmányait kitűnő bizonyítványokkal végezte. Doktori disszertációját Detrekő várának középkori történetéről írta. Az előző főlevéltáros, Kugler Alajos 1915-ös halálát követően 1917-ben pályázott a Soproni Városi Levéltárban megüresedő állásra. A város akkori főispánja, Bán Endre azonban minden pályázat mellőzésével, Csánki Dezső és Fejérpataky László ajánlására őt nevezte ki a városi főlevéltárnoki posztjára, de katonai szolgálata miatt ezt csak 1918-ban foglalhatta el. Hadnagyként szolgált Szászvárosban, Hunyad vármegyében. Az orosz és a román fronton harcolt. Vitézségéért 1915-ben Ferenc József királytól megkapta az aranyvitézségi érmet, 1917-ben IV. Károly királytól a „Segnum Laudis" érmet a kardokkal, valamint Vilmos német császártól a névre szóló másodosztályú német vaskeresztetet. A katonai szolgálat alól 1918. szeptember közepén mentesült, mint súlyosan sebesült tiszt, akit harctéri szolgálatra alkalmatlannak minősítettek. Ekkor látott hozzá az elhanyagolt és rendezetlen levéltár rendezéséhez és okleveleinek kiadásához. A városban hamar gyökeret eresztett, megnősült, házat épített. 1921-ben részt vett a soproni népszavazás Magyarország melletti agitációjának megszervezésében. Legismertebb munkája, a Sopron szabad királyi város története című, 13 kötetes okmánytár is a szavazásnak köszönhető, mivel a törvényhatósági bizottság a szerencsés kimenetel feletti örömében, az első kötet megjelenését követően, határozatilag mondta ki, hogy a város történetét megíratja, vállalva a felmerülő költségeket. A megszavazott várostörténeti monográfia azonban nem készült el, erre Házi egyszemélyes munkálkodása nem volt elegendő. Vagyonos polgárként, konventtagként a későbbiekben is hozzájárult a várospolitika alakulásához. Levéltárelméleti kérdésekkel is foglalkozott. Munkásságáért 1938-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. 1938-tól tagja volt az akkoriban meginduló Soproni Szemle szerkesztőbizottságának. A Gestapo 1944. december 16-án letartóztatta. 1946-ban a városi törvényvhatósági bizottság küldötteként eredményesen tiltakozott a kormánynál a német anyanyelvű soproniak kitelepítése ellen. 1948-ban lemondott a soproni Katolikus Konvent elnökségéről. 1950-ig, kényszernyugdíjazásáig állt a levéltár élén. A Soproni Városi Levéltárat az azonos törvényhatósági jogállású vármegyei levéltárral ezután vonták össze.

MunkásságaSzerkesztés

Rendkívül sokrétű munkásságot fejtett ki. Több könyv, számtalan kisebb-nagyobb tanulmány jelent meg a tollából Sopron egyház- és zenetörténetéről, gyógyszerészetéről, a városi polgárjog megszervezéséről. Egyik legjelentősebb munkája a 13 kötetes oklevéltár megjelentetése, melyben 1526-ig bezárólag közölte a város összes oklevelét, végrendeletét, számadáskönyveit és egyéb feljegyzéseit. A legrégebbi anyagot, az 1162. és 1406. évek közötti 371 darab oklevelet egy kötetben még 1921 márciusában nyomtatásban kiadta. Soproni polgárcsaládok 1535–1848 című munkája a helytörténet- és családkutatás alapvető kézikönyve.

MűveiSzerkesztés

 • Detrekő vára a középkorban. Budapest, 1917
 • Sopron szabad királyi város története I. 1-7., II. 1-6. 1921-43.
 • Sopron szabad királyi város levéltára In: Levéltári Közlemények 1923 227-247.
 • Sopron a régi magyar irodalomban. Budapest, 1937
 • Sopron város legrégibb német nyelvű oklevele. Soproni Szemle, 17. 1963. 2. - p. 169-170.
 • Soproni polgárcsaládok. 1982
 • Pozsony vármegye középkori földrajza. Pozsony, 2000

EmlékeSzerkesztés

 • Házi Jenő Alapítvány [1]

IrodalomSzerkesztés

 • Magyar katolikus lexikon [2]
 • Emlékkönyv Házi Jenő Sopron város főlevéltárosa születésének 100. évfordulója tiszteletére. Sopron, 1993. (Műveinek bibliográfiájával)
 • Házi Jenő életrajzi adataira: Horváth Zoltán: Házi Jenő élete és munkássága In: Házi Jenő Emlékkönyv Sopron 1993 9-27.
 • Házi Sopronba kerüléséről: Varga Imréné: Házi Jenő hagyatéka a Soproni Levéltárban In: Házi Emlékkönyv 27-63.
 • Katona Csaba 2012: "Én szívesen dolgoztam a Társulat érdekében..." - Házi Jenő és a Magyar Történelmi Társulat 1932. évi soproni vándorgyűlése. Soproni Szemle 66/4, 318–329.

Külső hivatkozásokSzerkesztés