H4 hiszton

A H4 egy hiszton osztály, része a hiszton oktamernek. Az N-terminális vége játszik szerepet a nukleoszómában a TATA box felszabadításában. Amikor aktiváló fehérjék kapcsolódnak az N-terminális vég specifikus pontjához, ez konformációs változást idéz elő a hisztonban, melynek eredményeként átmenetileg a H2A és H2B hisztonok nukleoszómából történő kilökődése megy végbe. E folyamat pedig a DNS bizonyos részeit szabaddá teszi a transzkripciós gépezet számára. Az átíródás után az oktamer szerkezete helyreáll.

H4 histone, family 3
Azonosítók
JelH4F3
HGNC4780
Entrez3023
Egyéb adatok
Lokusz3. krom. q13.13
Egy nukleoszóma szerkezete a DNS-sel, a hiszton oktamerrel és a H1 fehérjével

Más hiszton fehérjék szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés