Ingatlanfedezet (jelzáloghitel esetén) szerkesztés

Az az ingatlan, melyet jelzáloghitel esetén az ügyfél a hitel biztosítékaként felajánl. Ilyenkor a bank jelzálogjogot jegyeztet be adott ingatlan(ok)ra a hitelösszeg erejéig.[1]

Per és tehermentes ingatlan(-fedezet) szerkesztés

Az az ingatlan, melynek tulajdoni lapján sem perfeljegyzés, sem jelzálogjog, sem végrehajtási jog, sem elidegenítési és terhelési tilalom nincs feljegyezve. Az ilyen ingatlan esetében a tulajdoni lap harmadik (terheket tartalmazó) része üres.[2]

Pótfedezet szerkesztés

Hiteligénylésnél lehetőség van pótfedezet (más néven kiegészítő fedezet), azaz másik ingatlan bevonására, ha az ügyfél által felajánlott ingatlan forgalmi értéke túl alacsony a kívánt kölcsönösszeg felvételéhez. A bankok általában meghatározzák, hogy maximálisan hány ingatlan vonható be fedezetként egy ügyletbe, illetve azoknak mekkora a minimális értéke. Több ingatlan fedezetbe való bevonása esetén általában az ingatlanokra egyetemleges jelzálogjog kerül bejegyzésre.[3]

Fedezetcsere szerkesztés

Fedezetcseréről akkor beszélünk, amikor a hitelszerződés fedezetéül szolgáló ingatlan helyett egy másik ingatlan kerül be fedezetként. Ebben az esetben az új fedezetnek meg kell felelni a bank fedezetekkel kapcsolatos előírásainak (főleg az ingatlan értékére vonatkozóan).[4]

Fedezeti szorzó szerkesztés

Az ingatlan értékének és a hitel összegének hányadosa. A bankok saját szabályzatukban határozzák meg a fedezeti szorzót.[5]

Fedezetigazolás szerkesztés

Olyan igazolás, mely hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az ügylethez szükséges fedezet rendelkezésre áll (pl. tulajdoni lap, bankgarancia).[6]

Hitelfedezeti biztosítás szerkesztés

Biztosítás, mely fedezetet nyújt halál vagy baleseti teljes és végleges rokkantság esetén. Jelzáloghitel felvételekor a bank előírhatja a biztosítás megkötését adóstárs hiányánál, egykeresős családnál vagy ha az adós életkora azt indokolttá teszi. A biztosítást ez eseten a hitelt nyújtó bankra kell engedményeztetni a felvett összeg erejéig. Ha a biztosított személy (adós) meghal, vagy tartósan rokkantá válik, akkor a biztosító a biztosítási összeg erejéig az adós hitelét előtörleszti. Egyes biztosítások kiterjednek a tartós táppénz vagy munkanélküliség esetére is. A hitelfedezeti biztosítás megtakarítást nem tartalmaz.[7]

Források szerkesztés

  1. Ingatlanfedezet. BankRáció.hu. (Hozzáférés: 2011. szeptember 7.)
  2. Per és tehermentes ingatlan(-fedezet). BankRáció.hu. (Hozzáférés: 2011. szeptember 7.)
  3. Pótfedezet. BankRáció.hu. (Hozzáférés: 2011. szeptember 7.)
  4. Fedezetcsere. BankRáció.hu. (Hozzáférés: 2011. szeptember 7.)
  5. Fedezeti szorzó. BankRáció.hu. (Hozzáférés: 2011. szeptember 7.)
  6. Fedezetigazolás. BankRáció.hu. (Hozzáférés: 2011. szeptember 7.)
  7. Hitelfedezeti biztosítás. BankRáció.hu. (Hozzáférés: 2011. szeptember 7.)