Honvéd Tudományos Kutatóhely

A Honvéd Tudományos Kutatóhely,[1] korábbi nevén Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely 2014-ben alakult meg.[2] Fő feladata a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium döntéshozóinak háttértámogatása, melyet javarészt tudományos katonai elemzések, kutatások által valósít meg.[3][4]

Felállításakor a MH Kiképzési és Doktrinális Központ, majd 2016-tól a MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság szervezeti elemeként működött,[5] majd a 2020. augusztus 1-én létrejött MH Transzformációs Parancsnokság[6] keretei között folytatja munkáját.[7]

A MH EK Védelem-egészségügyi Intézet mellett a Magyar Honvédség egyedüli olyan szervezete, amelynek alaprendeltetése a tudományos kutatás.

JegyzetekSzerkesztés

  1. Megváltozott név, töretlen lendület, Honvédelem.hu, 2019. november 23., https://honvedelem.hu/hirek/hazai-hirek/megvaltozott-nev-toretlen-lendulet.html
  2. Honvédelmi Közlöny, A Honvédelmi Minisztérium Hivatalos Lapja, CXLI. évfolyam, 9. szám, 2014. szeptember 10., https://www.kormany.hu/download/8/80/30000/Honv%C3%A9delmi%20K%C3%B6zl%C3%B6ny%209.pdf#!DocumentBrowse
  3. Benkő Tibor: Hivatástudat és technológiai fejlőd és a Magyar Honvédségben, Fővédnöki megnyitó, Hadtudomány, 2016., 26. különszám, http://real.mtak.hu/50092/1/ht2016_kulonszam_8_16_u.pdf
  4. Dr. Orosz Zoltán: Magyar Honvédség kutatóhelyeinél folyó tudományos tevékenység 2014-15-ben, Hadtudományi Szemle, 2015. VIII. évfolyam 4. szám, http://epa.oszk.hu/02400/02463/00029/pdf/EPA02463_hadtudomanyi_szemle_2015_04_178-191.pdf
  5. Azért vagyunk, hogy mindig elegendő kiképzett katona legyen, Magyarország Kormánya, 2016. december 6., https://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/honved-vezerkar/hirek/azert-vagyunk-hogy-mindig-elegendo-kikepzett-katona-legyen
  6. Snoj Péter: Megalakult a Transzformációs Parancsnokság, 2020. augusztus 5., https://honvedelem.hu/hirek/hazai-hirek/megalakult-a-transzformacios-parancsnoksag.html
  7. Honvédelmi Közlöny, A Honvédelmi Minisztérium Hivatalos Lapja, CXLVII. évfolyam, 8. szám, 2020. augusztus 10., http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/13/PDF/2020/8.pdf