Horinka Imre (Farkashida, Pozsony megye, 1849. augusztus 15. – Pozsony, 1889. augusztus 12.) jogi doktor és jogakadémiai tanár.

Horinka Imre
Született 1849. augusztus 15.
Farkashida
Elhunyt 1889. augusztus 12. (39 évesen)
Pozsony
Foglalkozása akadémikus

ÉleteSzerkesztés

Horinka István magyar királyi hivatalnok és Bittó Anna fia. Középiskolai tanulmányait a pozsonyi főgimnáziumban 1868-ban végezte; a jog- és államtudományi tanfolyamot ugyanott a Pozsonyi Királyi Jogakadémián és 1871-től a pesti egyetemen, hol 1874. december 3-án jogi doktorrá avatták és ugyanott a nemzetgazdaságtanból magántanárrá képesíttetvén, ezen minőségben 1876. május 10-én ő felsége által megerősíttetett. (1870-ben a pozsonyi jogintézeten képesítést nyert az államszámviteltanból és a pozsonyi magyar királyi pénzügyigazgatóságnál a kataszteri szakból.) A pozsonyi magyar királyi pénzügyigazgatóság mellett mint kataszteri ügyvezető földadósorozati munkálatok felvétele körül gyakorlatilag működött. 1874. október 10-én a pécsi joglíceumhoz a jogtörténet és egyházjog tanszékére nevezték ki; 1875. február 24-én ugyanazon intézetnél a nemzetgazdaság, pénzügytan és pénzügyi törvényisme tanszékre helyezték át; 1876. június 1-jén rendes tanárrá nevezték ki. 1876. február 19-én a Győri Királyi Jogakadémiához a közigazgatási jog- és statisztika helyettes, július 13-án rendkívüli és 1879. október 3-án rendes tanárává neveztetett ki. 1885. szeptember 14-én a megüresedett nemzetgazdaságtani tanszék ellátásával is megbízatott. Elbetegesedvén, Pozsonyba ment üdülést keresni és ott 1889. augusztus 12-én meghalt.

Cikkei a Nemzetgazdasági Szemlében (1881. A statisztikai eszmék történeti fejlődése, 1882. Az egyenes és fogyasztási adók összefüggése az elmélet és a gyakorlati élet szempontjából és az egy-adó rendszerei, a Schwartner-díjat nyert dolgozat; mindkét cikk a Jogtudományi Közlönyben is megjelent.) A Magyar Közigazgatásnak is munkatársa volt.

MűveiSzerkesztés

  • Magyarország közigazgatásának története. Bpest, 1887. (Különnyomat a Magyar Közigazgatásból.)
  • A törvényhatóságok fejlődésének története Magyarországon és jelen közigazgatási állása. Bpest, 1888.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés