Hulladékkezelés

A hulladékkezelés a hulladék veszélyeztető hatásának csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy fogyasztásba történő visszavezetésre irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmények utógondozását is. A 2012. évi CLXXXV. törvény (a hulladékról) szerint hulladékkezelési tevékenységnek minősül a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása is.

Hulladékkezelési technológiákSzerkesztés

A hulladékkezelési technológiák lehetnek önálló folyamatok, vagy más technológiák, pl. újrahasznosítás részei. A hulladékok újrahasznosításáról lásd részletesen a Hulladékgazdálkodás szócikk alatt.

Fizikai és fizikai-kémiai műveletekSzerkesztés

 • Aprítás
 • Osztályozás
 • Bálázás
 • Szűrés
 • Ülepítés
 • Centrifugálás
 • Lepárlás (több komponensű, folyékony hulladék esetén)
 • Adszorpció
 • Lerakás (hulladéklerakók)

Kémiai kezelési eljárásokSzerkesztés

 • Semlegesítés
 • Csapadékképzés
 • Hidrolízis
 • Redukció
 • Oxidáció
 • Egyéb speciális módszerek
  • Fotolízis
  • Radiokémiai oxidáció
  • Katalitikus eljárások
  • Elektrokémiai módszerek

A kémiai eljárások többsége igen költséges, ezért leginkább veszélyes hulladékok esetén alkalmazzák. A hulladékkezelésben használatos eljárás az etanolgyártás, melynek segítségével bioüzemanyagokat állítanak elő.

Beágyazásos eljárásokSzerkesztés

 • Cement alkalmazása
 • Hőre lágyuló anyagok alkalmazása
 • Szerves polimerek alkalmazása
 • Vitrifikálás
 • Betokozás, kapszulázás

A beágyazásos technológiákat veszélyes folyékony vagy zagy hulladékok esetén alkalmazzák. A módszer előnye, hogy csökkenti a veszélyes komponensek környezetbe oldódásának veszélyét.

Termikus kezelési eljárásokSzerkesztés

 • Égetés
 • Pirolízis
 • Plazmarendszerek
 • Olvadt üveg technológiák
 • Olvadt só technológiák
 • Nedves oxidációs eljárások

Svédországban a hulladék újrahasznosítási ráta eléri a 99%-ot, ezen belül a hulladékégetés jelentős. Égetéssel a keletkező széndioxid kb. 1/7,5 arányban kisebb mértékben fokozza az üvegházhatást, mint a lerakókban oxidálás nélkül keletkező metán. Ígéretes eljárás a pirolízissel éghető gáz és faszénhez hasonló szén előállítása, mert megkötött állapotban marad a hulladék szerves anyag tartalmának egy része.

Biológiai kezelési eljárásokSzerkesztés

IrodalomSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

Külső hivatkozásokSzerkesztés