Interfész

határ, amelyen át a számítógépes rendszer két vagy több különálló eleme cserél információt

Az interfész (az angol interface szóból) két számítógépes (hardver vagy szoftver) eszköz, vagy a számítógép és az azt használó ember érintkezési felülete. Az interfész olyan megoldásokat tételez fel, amelyeket mindkét fél ért.

Átvitt értelemben Szerkesztés

Átvitt értelemben az informatikán kívüli egyéb területeken is használatos ez a kifejezés. A jogászi zsargonban interfésznek nevezzük például az egyes tagállamok nemzeti joga által meghatározandó olyan egyes konkrét kérdéseket, amelyeket más jogszabály, pl. az európai uniós joga rendez. Szükség lehet interfészre a nemzeti jognak a nemzetközi joggal vagy nemzetközi magánjoggal való kapcsolódásánál (ún. kollíziós szabályok). Ilyen interfész kérdéseket rendez például a magyar védjegytörvény[1]

Jegyzetek Szerkesztés

  1. A többször módosított 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról

Források Szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek Szerkesztés