Irat

Az irat az ügyvitel, ügyviteli munka (ügyiratkezelés) alapját képezi, minden ügyintézés iratokban testesül meg.[1]

Az irat fogalmát A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény határozza meg:

"c) irat: valamely szerv működése vagy személy tevékenysége során keletkezett vagy hozzá érkezett, egy egységként kezelendő rögzített információ, adategyüttes, amely megjelenhet papíron, mikrofilmen, mágneses, elektronikus vagy bármilyen más adathordozón; tartalma lehet szöveg, adat, grafikon, hang, kép, mozgókép vagy bármely más formában lévő információ vagy ezek kombinációja;

d) közirat: a keletkezés idejétől és az őrzés helyétől függetlenül minden olyan irat, amely a közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozik vagy tartozott;

e) magánirat: a nem közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozó, valamint a természetes személyek tulajdonában lévő irat". [2]

Az iratokat megkülönböztethetjük mozgásirányuk és tartalmuk szerint. Azonban a tartalom és forma szerint több fajtába is sorolhatóak, erre az érkeztetéskor és iktatáskor különösen kell figyelni.

Mozgásirányuk szerint lehetnek:

 • külső iratok
 • belső iratok

Tartalmuk szerint:

 • levelek
 • okiratok
 • szerződések
 • jegyzőkönyvek
 • jelentések
 • bizonylatok
 • meghatalmazások
 • munkaviszonnyal kapcsolatos
 • igazolványok és bizonyítványok
 • egyéb[1]

Tartalmi és formai követelmények

szerkesztés

Tartalmi követelmények:

 • irat megnevezése
 • készítő és címzett pontos megnevezése
 • a jellegéből adódóan szükséges azonosítási adatok (sorszám, ügyiratszám, adó-nyilvántartási szám, tevékenységi engedély száma, bankszámlaszám stb.)
 • tartalom és cél
 • az ügy kifejtése
 • keltezés (hely, dátum)
 • aláírás
 • bélyegző, pecsét

Formai követelmények:

 • áttekinthetőség (pl. formanyomtatványok alapján)
 • helyesírás
 • jó olvashatóság
 • javítások igazolása
 • legfontosabb szövegrészek kiemelése[1]

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés