Irodalmi önéletrajz

Az irodalmi önéletrajz vagy önéletleírás az életrajz egyik alapvető típusa, amelyet szerzője a saját életéről irodalmi mű formájában ír meg. Lehet önálló mű, de lehet más mű (pl. önéletrajzi regény) része is. Célja, terjedelme és megfogalmazása egyaránt jelentősen eltér a munkavállaláshoz, pályázatokhoz használatos önéletrajzokétól. Szerzője általában szépíró vagy jelentős történelmi szerepet játszó személy. Az irodalmi önéletrajz rokon műfajai a visszaemlékezés (memoár) és a napló.

Klasszikusok

szerkesztés

Magyar írók, költők irodalmi önéletrajzai

szerkesztés

A Palatinus Kiadó 1999-ben jelentette meg Csiffáry Gabriella összeállítását "Magyar írók önéletrajzai" címmel. A kötetben 99 önéletrajz található.

  • Születtem... Magyar írók önéletrajzai; összeáll., jegyz. Csiffáry Gabriella; Palatinus, Bp., 1999 (Curriculum vitae) ISBN 963 9259 12 8

További információk

szerkesztés
  • Írott és olvasott identitás. Az önéletrajzi műfajok kontextusai; szerk. Mekis D. János, Z. Varga Zoltán; L'Harmattan–PTE Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Pécs, 2008 (Szöveg és emlékezet)
  • Bőhm Gábor: Önéletírás, emlékezet, elbeszélés. Az emlékező próza hermeneutikai aspektusai az önéletírás-kutatás újabb eredményei tükrében; University of Jyväskylä, Jyväskylä, 2009 (Jyväskylä studies in humanities)
  • Z. Varga Zoltán: Önéletrajzi töredék, talált szöveg; Balassi, Bp., 2014 (Opus)
  • Z. Varga Zoltán: Önéletírás és fikció között: történelmi történetek. 20. századi történelmi és társadalmi traumák irodalmi és önéletrajzi reprezentációi; L'Harmattan, Bp., 2019
  • Gács Anna: A vágy, hogy meghatódjunk. Tanulmányok a kortárs önéletrajz-kultúráról; Magvető, Bp., 2020