Járművezetéstől eltiltás

A járművezetéstől eltiltás egy büntetési nem a magyar büntetőjogban. Célja az újabb közlekedési bűncselekmény megelőzése, valamint bármilyen, a közlekedésre veszélyes magatartás meggátolása. Korábban a foglalkozástól eltiltás része volt, majd 1971-ben önállósult. Ennek indoka a közlekedés forgalmának ugrásszerű megnövekedése, a közlekedési balesetek számának növekedése volt.

FogalmaSzerkesztés

58. §. (1) A járművezetéstől el lehet tiltani azt, aki az engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megszegésével követi el a bűncselekményt vagy bűncselekmények elkövetéséhez járművet használ.
(2) A járművezetéstől eltiltás meghatározott fajtájú járműre is vonatkozhat.

A Legfelsőbb Bíróság BKv. 38. sz. állásfoglalása alapján minden olyan közlekedési szabály ide értendő, amely a járművet vezető részére e tevékenységével kapcsolatban kötelezettséget vagy tilalmat ír elő. Így helye lehet a segítségnyújtás elmulasztása vagy a cserbenhagyás megállapítása esetén is. Járművezetéstől eltiltható a járművezetést tiltott módon átengedő személy is.

Aki bűncselekmények elkövetéséhez járművet használ, szintén eltiltható. Nem állapítható meg a használat, ha a jármű csak tárgya a bűncselekmény elkövetésének, például jármű önkényes elvétele esetében.

59. §. (1) A járművezetéstől eltiltás végleges hatályú vagy határozott ideig tart. Végleges hatállyal az tiltható el, aki a járművezetésre alkalmatlan. A határozott ideig tartó eltiltás legrövidebb tartama egy hónap, leghosszabb tartama tíz év.
(2) A foglalkozástól eltiltás tartamának számítására, valamint a foglalkozáshoz szükséges jártasság igazolására és a végleges eltiltás alóli mentesítésre vonatkozó rendelkezést a járművezetéstől eltiltás esetén megfelelően alkalmazni kell.
(3) A járművezetéstől eltiltás tartamába be kell számítani azt az időt, amelynek tartamára az elkövető vezetői engedélyét - a járművezetésre eltiltásra ítélését megelőzően - a bűncselekménnyel összefüggésben visszavontak.