Jegyzett tőke

A jegyzett tőke az a tőkerész, amelyet a tulajdonosok a vállalkozás alapításakor, illetve tőkeemeléskor időbeli korlátozás nélkül bocsátottak a vállalkozás rendelkezésére, hogy abban tagsági jogot, tulajdonosi részesedést szerezzenek, vagy a már meglévőt növeljék.

A jegyzett tőke fajtái a gazdasági társasági formáktól függően a következők lehetnek:

Hangya Szövetkezet üzletrész - 1943
  • alaptőke az Rt.-nél
  • törzstőke Kft.-nél, Kht-nál
  • vagyoni hozzájárulás egyesülésnél, Kkt.-nál, közös vállalatnál, egyéb szervezeteknél
  • vagyoni betét Bt.-nél
  • szövetkezeti vagyon szövetkezeteknél.