Jeremiás könyve

A Jeremiás könyve az Ószövetség egyik protokanonikus prófétai könyve. A hagyomány szerint Báruk gyűjtötte össze Jeremiás szavait. A 4-es számú qumráni barlangban találtak Jeremiás könyvéből való részleteket. Megírása és későbbi szerkesztése az i. e. 6. század második felétől az i. e. 2. századig tartott.

Anatótban született, nem messze Jeruzsálemtől, Kr. e. 645 körül. Ebjátár főpaptól származott, papi családban nőtt fel. Jeremiás az Ószövetség egyik nagy próféta egyénisége. Kr. e. 627-ben kapta Istentől prófétai küldetését: "gyomlálj, rombolj, pusztíts és szétszórj és építs és ültess." Jeruzsálem pusztulását hirdette, és azt, hogy eljön az "Újszövetség", amely az "ember szívébe lesz írva". Sokan látták Jézusban a visszatérő Jeremiást. Árulónak bélyegezték kalodába zárták és ciszternába dobták, szinte mindenki ellensége lett.

Jeremiás könyve keletkezésére több elmélet is létezik. A legáltalánosabban (többek között a katolikus egyház által) elfogadott elmélet szerint a könyv mai szövege jórészt későbbi redakció eredménye, amely a próféta fennmaradt gondolatait dolgozza fel. A szövegek elemzése négy különböző forrásra utal:

  • én-beszámolók (prófétai mondások)
  • ő-beszámolók (az ún. Báruk-életrajz)
  • a deuteronomisztikus nyelvvel és teológiával kapcsolatban lévő prózai beszédek
  • jövendölések az üdvösségről

Ezeket a babiloni fogság alatt és után szerkesztették egységes művé, amely során a szerkesztő saját gondolatai alapján szerkesztette meg az anyagot. A folyamat még a Kr. e. 2. században is bizonyíthatóan tartott.

Szerkezete

szerkesztés
  • Fenyegető próféciák Júda és Jeruzsálem ellen. 1-25.
  • Az üdvösség ígérete 26-35.
  • Elbeszélések Jeremiás életéből 36-43.
  • Fenyegető próféciák a pogány nemzetek ellen 46-51.
  • Függelék. 52.[1]

Mondanivalója

szerkesztés

Júda, és a templom katasztrofális pusztulását nem volt könnyű hirdetnie a prófétának. A hamis próféták a politikusok szája íze szerint jövendöltek, és úgy gondolta a nép, hogy a templomban való istentiszteleten való részvétel miatt őket semmi baj nem érheti el. Jeremiás példát mutat, amikor szembeszáll a hamis biztonságérzettel, alapvető érték az Istenhez való hűség. Hirdette, hogy Isten akkor is szereti a népet amikor büntetés alá kerül, fogságba kerül. Erősen hitt abban, hogy lesz új kezdet, amit ő már nem fog megélni.

  1. Biblia, Bevezetés Jeremiás jövendölése könyvhöz, Szent István Társulat 2007

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés