Jogutódlás

(Jogutód szócikkből átirányítva)

A jogutódlás (latinul successio) egy jogi tény, amelynek lényege, hogy általánosságban vagy konkrét jogviszonyban valaki (a jogelőd)[1] helyébe más (a jogutód) lép. A jogelőd és a jogutód egymást feltételező jogi fogalmak. A jogutódlásról számos törvény és alsóbb szintű egyéb jogszabály rendelkezik Magyarországon.

A jogutódlás államokra, természetes személyekre, illetve jogi személyekre (pl. vállalatokra) egyaránt vonatkozhat. Előfordul, hogy egyetlen jogelődnek több jogutódja van, illetve az is, hogy több jogelődnek egyetlen jogutódja.

 • szerződéses jogutódlás,
 • jogutódlás jogszabály alapján,
 • jogutódlás hatósági határozat alapján,
 • jogutódlás bírósági ítélettel.

A jogutódlás lehet általános vagy részleges, aszerint, hogy a jogutód a jogelőd összes jogaiba vagy csak azok egy részébe lép.

Jellemzői

szerkesztés

A jogutódlás által a jogosított és kötelezett személyében áll be változás. Ez a változás beállhat a jogelőd halála miatt, amikor is vagyoni természetű jogosítványai vagy a végrendelet értelmében vagy ennek hiányában a törvény alapján szállnak a jogutódra; a jogelőd életében a jogutódlás jogátruházás következtében állhat elő, ami ismét egy vagy kétoldalú jogügylettel, ingyenesen vagy ellenérték mellett történhet. Az ingyenes jogutód a jogelőd tartozásaiért is felel.[2]

Mindenki csak annyi jogot ruházhat át, amennyi őt megillette.[3]

Az ítélt dolog (res iudicata) csak illető peres felek s jogutódaik között alkot jogot, vagyis „jus facit inter partes”.[4] (A Pallas nagy lexikona)

Eltérés a névváltozáshoz képest

szerkesztés

A jogutódlást meg kell különböztetni a névváltozástól, mert ennek során a változás alanyának jogi helyzete nem változik. (Senki nem lehet önmaga jogutódja.)

Egy példa: a magyar védjegytörvényben

szerkesztés

A magyar védjegytörvény[5] 19. §-a szerint:

 • A védjegyhez kapcsolódó és a védjegyoltalomból eredő jogok átszállhatnak és átruházhatók.[6]
 • A jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság jogutóda a védjegyet is megszerzi, kivéve, ha a felek eltérően rendelkeznek, vagy a körülményekből nyilvánvalóan más következik.[7]
 • A védjegyoltalom szerződéssel átruházható. A védjegyoltalom az árujegyzék valamely részére vonatkozóan is átruházható.[8]
 • A védjegyoltalom átruházására irányuló szerződés semmis, ha az átruházás a fogyasztók megtévesztését eredményezheti.[9]
 • Ha a képviselő, illetve az ügynök – a jogosult engedélye nélkül – saját nevében védjegybejelentést tesz vagy saját nevében lajstromoztatja a védjegyet, a jogosult követelheti a védjegyoltalmi igény vagy a védjegyoltalom átruházását, kivéve, ha a képviselő vagy az ügynök igazolja, hogy az eljárása helyénvaló volt.[10]
 1. latinul successor
 2. https://adt.arcanum.com/hu/view/Lexikon_UjIdokLexikona_13-14/?query=jogel%C5%91d&pg=480&layout=s
 3. Nemo plus iuris szabálya a római jogban
 4. https://adt.arcanum.com/hu/view/PallasLexikon_09/?query=jogut%C3%B3d&pg=939&layout=s
 5. A többször módosított 1997. évi XI. törvény
 6. 1997. évi XI. törvény 19. § (1) bek.
 7. 1997. évi XI. törvény 19. § (2) bek.
 8. 1997. évi XI. törvény 19. § (3) bek.
 9. 1997. évi XI. törvény 19. § (4) bek.
 10. 1997. évi XI. törvény 19. § (5) bek.

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés
 •   Jogportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap