Közösség tagja elleni erőszak

A büntetőjogban a közösség tagja elleni erőszak a szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmény. A közösség tagja elleni erőszak bűntettét követi el, aki mást valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása, vagy a lakosság egyes csoportjaihoz tartozása vagy vélt tartozása, különösen szexuális irányultsága, nemi identitása, fogyatékossága miatt bántalmaz, illetőleg erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, továbbá aki más e tulajdonságai miatt olyan, kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy e tulajdonsággal rendelkező csoport tagjaiban riadalmat keltsen.[1]

A közösség tagja elleni erőszak előkészülete is büntetendő.[2]

Minősített eseteiSzerkesztés

  • fegyveres elkövetés
  • felfegyverkezve elkövetés
  • jelentős érdeksérelem okozása
  • a sértett sanyargatása
  • csoportos elkövetés
  • bűnszövetségben elkövetés

Lásd mégSzerkesztés

HivatkozásokSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

  1. 216. § (1)-(3). bekezdések, 2012. évi C. törvény
  2. 216. § 4. bekezdés, 2012. évi C. törvény