Főmenü megnyitása

A Külker Szakkollégium a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karának hallgatói által 2011-ben létrehozott szakkollégium. A Szakkollégium célja, hogy a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karának hallgatói számára az egyetemi oktatást kiegészítő, magas színvonalú szakmai képzést nyújtson, s tagjainak tartalmas közösségi életet biztosítson.

Külker Szakkollégium
Egyetem Budapesti Gazdasági Egyetem
Kar Külkereskedelmi Kar
Alapítva 2011
Cím Külkereskedelmi Kar 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24. D.F.11.
Befogadólétszám 30 fő
A Külker Szakkollégium weboldala

TörténetSzerkesztés

A Külkereskedelmi Kar néhány hallgatójában 2011-ben merült fel a gondolat, hogy szükség van olyan szervezett rendezvényekre, előadásokra, melyek túlmutatnak az egyetemi előadások és gyakorlatok szükségszerűen merev korlátain, és a tisztán elméleti megközelítés mellett megmutatják az üzleti, gazdasági folyamatok érdekességeit és gyakorlati működését.
A szakkollégium alapítására 2011 májusában került sor, működését 2011 szeptemberében kezdte meg a főiskolán.

MűködésSzerkesztés

A Külker Szakkollégium szervezeti felépítésének csúcsán a Hallgatói Önkormányzat áll, melynek tagjai: az elnök, a szakmai alelnök, a pénzügyi alelnök, a kommunikációs alelnök, míg oktatói oldalról a szakmai vezető. Ezek mindegyikét egy évre választja a tisztújító közgyűlés, melyen minden aktív tag szavazati joggal rendelkezik. A közgyűlésen történik még a felvételi bizottság és az alumni tagok választása is. Utóbbivá azok válhatnak, akiket felsőoktatási tanulmányaik befejezése után az elnökség erre felkér. A felvételi bizottság feladata a felvételi folyamat lebonyolítása a tagjelöltek számára. Tagjelöltnek bárki jelentkezhet, ám a bekerüléshez meg kell felelni egy bizonyos kritériumrendszernek. A Külker Szakkoli, más szakkollégiumokkal párhuzamban, nem követeli meg a kollégiumi beköltözést, nem feltétele a tagságnak, így felvételi jelentkezés lehetősége nyitva áll a kar összes hallgatója előtt.
A szakkollégium a Budapesti Gazdasági Főiskola többi karának szakkollégiumával együttműködve tevékenykedik és közösen szervezik a vitanapokat és félévzáró szakmai konferenciáit.

ProgramjainkSzerkesztés

A Szakkollégium által szervezett programok két fő vonulatát a szakmai és a közösségi programok jelentik. A Szakmai programok nagyon változatosan épülnek fel, mind témájukat, mind a potenciális résztvevői létszámot tekintve. Alapvetően hétféle szakmai program ad keretet a mindennapoknak: kurzusok, előadások, vitaestek, konferenciák, vitanapok, tanulmányi versenyek és önálló előadások. Ezek gazdag kínálatából mindenki az igényeinek és érdeklődési körének megfelelően válogathat. A szakkollégium célja, hogy tagjai folyamatosan kutatásokban vegyenek részt, így kiegészítve ismereteiket egy választott témában. A szakmai kiválóság mellett a másik nagyon fontos cél, hogy a tagok olyan közösséget alkossanak, ahol élményt jelent a közös célokért folytatott munka, és azt sokszor játék, kikapcsolódás, művelődés követi.
Félévente három szakmai előadást, számos vitaestet szervez a szakkollégium, továbbá kiveszi részét a Főiskola diákszervezetei által szervezett közösségi programokban is.
A félévzáró konferenciát minden félév végén a Főiskola más szakkollégiuma szervezi meg, továbbá a félév során a főiskola 5 szakkollégiuma egy-egy vitanapot szervez.

KurzusokSzerkesztés

  • 2011/12 2. félév: FMCG termékek marketingpolitikája
  • 2012/13 1. félév: Makrogazdaság és Tőke

Lásd mégSzerkesztés

Külső hivatkozásokSzerkesztés