Kadusziuszok, harcias ókori nép a Kaszpi-tenger nyugati oldalán lévő hegységben, az Araxésztől délre. Sztrabón tudósítása szerint jó parittyások és íjászok voltak.

ForrásokSzerkesztés

Ókori lexikon I–II. Szerk. Pecz Vilmos. Budapest: Franklin Társulat. 1902–1904.