Kereskedelmi Minisztérium (Magyarország)

megszűnt magyarországi minisztérium (1987-1990)

A kereskedelmi minisztérium Magyarországon – tágabb értelemben – a bel- és külkereskedelem irányítását végző egy vagy több minisztérium volt a közbeszédben.

Története szerkesztés

1848-tól 1889-ig a kereskedelmi ügyek a földmívelés- , ipar- és kereskedelemügyi minisztériumhoz tartoztak. Ekkor az ipari és a kereskedelmi ügyek intézését az ugyanakkor megalakult kereskedelemügyi minisztériummá átszervezett közmunka- és közlekedésügyi minisztérium vette át. Az új minisztérium élén továbbra is az addigi miniszter, Baross Gábor maradt a haláláig. A kereskedelemügyi minisztérium 1935-ben kettévált, mégpedig iparügyi minisztérium illetve kereskedelem - és közlekedésügyi minisztérium elnevezés alatt. 1945-bn kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium szétvált közlekedés és postaügyi minisztériumra és kereskedelmi és szövetkezetügyi minisztériumra. 1949-ben az utóbbi minisztérium is szétvált, belkereskedelmi- és külkereskedelmi minisztériumra.[1] A Kereskedelmi Minisztériumot – a bel- és a külkereskedelmi minisztérium összevonásával – az 1987. évi VII. törvény hozta létre. (Az elnevezés megmaradt az 1988. évi XVI. törvény hatályba lépése után is.)

A Magyar Köztársaság idején szerkesztés

A Kereskedelmi Minisztérium a Magyar Köztársaság idején a kereskedelem irányítására létrehozott intézmény volt. Rövidítése: KM. Élén a kereskedelmi miniszter állt. A miniszter rendeletet (KM rendelet) adhatott ki. Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium felállításával megszűnt a Ipari Minisztérium és a Kereskedelmi Minisztérium.

Feladatai szerkesztés

Források szerkesztés

  • Új magyar lexikon, A - Z. 7. kiegészítő kötet, 210. old.

Jegyzetek szerkesztés

  1. Új magyar lexikon, 7. kiegészítő kötet, 210. old.