Khionidész (i. e. 5. század közepe) görög komédiaköltő

Athénben élt és alkotott, ókori feljegyzések szerint ő volt az első, aki munkásságáért pályadíjban részesült. Ránk mindössze két darabjából maradt fenn néhány apróbb töredék.

ForrásokSzerkesztés

Ókori lexikon I–II. Szerk. Pecz Vilmos. Budapest: Franklin Társulat. 1902–1904.