Kiegészítő melléklet

A kiegészítő melléklet a gazdasági társaságok éves beszámolójához a magyar számviteli törvény előírásai szerint csatolandó, szöveges dokumentumfajta neve. (Az éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.[1] Tartalmaznia kell mindazokat a kiegészítő információkat, amelyek szükségesek a mérleg és eredménykimutatás megértéséhez.[2][3]

Kötelező tartalmaSzerkesztés

A magyar számviteli előírások szerint a kiegészítő mellékletnek tartalmaznia kell[4]

 • a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelését,
 • a számviteli politika meghatározó elemeinek leírását,
 • a beszámoló elkészítésénél alkalmazott eljárásokat,
 • a tárgyidőszakban esetlegesen feltárt jelentős összegű hibák hatását,
 • a kapcsolt vállalkozásokat, és a velük való üzleti kapcsolatokat,
 • a vezető tisztségviselők, igazgatóság és felügyelő bizottság által kapott juttatásokat,
 • a konszolidálásra vonatkozó eljárásokat és adatokat,
 • az időbeli elhatárolások részletezését,
 • a mérlegen kívüli kötelezettségek bemutatását,
 • a függő és biztos kötelezettségvállalásokat,
 • a saját tőke változását, valamint a saját részvények (üzletrészek) visszavásárlását,
 • átlagos létszám- és béradatokat,
 • a rendkívüli tételeknek a társasági adóra gyakorolt hatását,
 • a befektetett eszközök változását,
 • az értékpapírok értékelésének változását,
 • az exportértékesítés árbevételét a felvevő piacok szerinti bontásban
 • az értékesítés árbevételét tevékenységek szerinti bontásban,
 • a kapott támogatásokat,
 • a kutatás-fejlesztésre fordított összegeket,
 • a környezetvédelmi rendeltetésű eszközöket és kötelezettségeket,
 • a vállalkozás telephelyeire vonatkozó adatokat.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • [1] A Kinizsi Bank 2010-es kiegészítő melléklete

JegyzetekSzerkesztés

 1. 2000. évi C. törvény 19. § (1) bekezdése
 2. Például: A vállalkozás mérlegéből látszik, hogy a tárgyi eszközök értéke jelentősen csökkent az előző évhez képest. Ebből az információból nem derül ki, hogy mi volt a vagyon csökkenésének az oka (lehetett például káresemény, vagy az eszközök értékesítése a tevékenységi kör változása miatt), tehát a kiegészítő mellékletben kell rá utalni.
 3. fokonyvelo.complex.hu
 4. 2000. évi C. törvény a számvitelről