Konferencia

A konferencia különböző szervezetek, testületek, egyesületek olyan nagyobb szabású összejövetele, amelyen azonos hivatású, közös érdeklődési körű résztvevők jelennek meg, abból a célból, hogy meghatározott témában bővítsék szakmai tudásukat és kicseréljék tapasztalataikat (tanácskozás, értekezlet, vitaülés[1]). Általában záróokmányt készítenek. A konferenciaturizmus a hivatásturizmus legfontosabb ága.

Alaptípusai szerkesztés

  • tudományos konferencia

Nem nyereségorientált, tudományos célokat szolgáló rendezvények. Az információáramlás gyorsítását, a kutatási eredmények publikálását, megvitatását, további kutatásra bocsátásával, az emberiség, a világ haladása érdekében szolgálják. Kiemelt fontosságú rendezvények (Hosszú megtérülésű idejűek.)

  • üzleti konferencia

Gyors anyagi előnyöket várnak tőle, amit állandóan változó, gyors sebességgel fejlődő eredményeknek a gazdasági élet vérkeringésébe juttatását követeli meg, azért, hogy az adott vállalat talpon tudjon maradni a világgazdaságban.

A konferenciák csoportosítása szerkesztés

  • kongresszus
  • konferencia
  • vándorgyűlés
  • ankét
  • szűk körű rendezvények

A konferencia szereplői szerkesztés

Szervezésének munkafázisai szerkesztés

Források szerkesztés

  1. dr. Jenei Idegenforgalmi értelmező kéziszótár
  • dr. Nagy László: Nagyrendezvények és kongresszusok szervezése (Budapest, 1991) tankönyvpótló jegyzet
  • Tomecskó Erika: Konferencia típusú rendezvények szervezése (Budapest, 2004) tankönyvpótló jegyzet

További információk szerkesztés