A részecskefizikában a lambda barion egy, a hadronok családjába tartozó elemi részecske, melynek töltése +1, vagy semleges lehet.

Néhány barion és mezon felépítése

FelfedezéseSzerkesztés

1947-ben kozmikus sugarak tanulmányozásakor atommag-proton szóródásakor egy olyan részecskét fedeztek fel, amelynek felezési ideje a várt 10-23 s helyett sokkal hosszabb volt, mintegy 10-10 s. A részecskét lambda részecskének nevezték el ( ), a kezdetekben azonban sokáig csak 'különös partikulumként' tartották számon - utalva a jelenség sajátos mivoltára - később ez a megnevezés megmaradt és ma is különös kvarknak nevezik azt a kvark típust, amely a lambda-részecskét is felépíti.

Fizikai tulajdonságaiSzerkesztés

A lambda részecske tehát a protonhoz és a neutronhoz hasonlóan egy barion, és egy uds kvark tripletből áll. A lambda-barion  s alatt egy 939  tömegű protonra és egy 140   tömegű  mezonra bomlik.

 

A rövidebb életidőt a kísérletek során azért feltételezték, mert a lambda barion – mint az erős kölcsönhatásban részt vevő részecske – életideje igen rövid. A létrejövő nagyságrendekkel hosszabb felezési idő egy teljesen új szemléletet adott az energiamegmaradási törvény tekintetében is.

ForrásokSzerkesztés