Lassanrajzoló műszer

A lassanrajzoló műszerek feladata, hogy a mérés alá vont villamos mennyiség (vagy villamos jelre átalakított nem villamos mennyiség) viszonylag lassú időbeli változását megörökítsék.

Vonalíró műszer hatásos teljesítmény mérésére
Pontíró műszer hat mérőhellyel hőmérséklet mérésére
Vonalíró műszer járószerkezete
Pontíró műszer belső része kiemelve a tokozásból

FajtáiSzerkesztés

  • Vonalíró műszerek
  • Pontíró műszerek

Kijelző műszerekSzerkesztés

A villamos műszerek közül az elektrosztatikus és vibrációs műszerek kivételével bármely típusú műszerből kialakíthatóak. Lényeg, hogy viszonylag nagy nyomatékkal rendelkezzen, hogy a súrlódást le tudja győzni. Ezt a készülék konstrukciójának kell biztosítania.

Közös szerkezeti elemekSzerkesztés

A mért mennyiséget a műszerek valamilyen lassan továbbított papíron rögzítik. A papír továbbítását végző járószerkezetet szinkron motor hajtja egy lassító áttételen keresztül. Általában a járószerkezet lassítóáttételét a kapcsolódó fogaskerekek cseréjével a célnak megfelelően meg lehet változtatni. Mivel a szinkronmotor a szinkron fordulatszámon forog az áttétel figyelembevételével a lefutott papír hosszából megállapítható a közben eltelt idő. A járószerkezet úgy van kialakítva, hogy egyetlen mozdulattal lehessen a készülékből kiemelni, ugyanígy a papírt is a járószerkezetből. Az új papírt behelyezve önbefűzős szerkezet biztosítja a papír megfelelő továbbítását. Általában a készülékhez mellékelnek egy úgynevezett leolvasó lécet, ami a kijelző műszerrel azonos skálával van ellátva. Ezt a papírra helyezve a rögzített értéket bármikor le lehet olvasni. Mivel a mérőmű, és így a mutató is egy forgástengely körül elfordul, a papír pedig egy sík felületen fut, szükséges a forgó mozgás egyenesbevezetése. Ezt mindkét féle készülék biztosítja. Az egyenesbevezetéshez szükséges alkatrészeket a súrlódás csökkentése érdekében csapágyazással látják el. Mivel a készülékek fontos folyamatokat regisztrálnak a készülékek zárható ajtóval készülnek. Így illetéktelenek nem férhetnek sem a papírhoz, sem a beépített műszerhez.

Vonalíró műszerekSzerkesztés

A vonalíró műszerek, mint a nevéből is kiderül egy folyamatos vonallal regisztrálják a mért érték változását. A műszer mutatója úgy van kiképezve, hogy egyben a toll szerepét is betöltse. A speciális tinta vagy a mutatóra rögzített-, vagy egy központi tartályból jut el az írást végző tollba. A toll folyamatosan érintkezik a papírral. A vonalíró műszerek egyszerre csak egy változó mennyiséget tudnak regisztrálni. A műszer skálája erre van közvetlenül skálázva.

Pontíró műszerekSzerkesztés

A pontíró műszerek abban különböznek a vonalíró műszerektől, hogy itt nincsen toll, hanem a papír felett több (akár többféle színű) színszalag helyezkedik el. Egy speciális mechanika biztosítja, hogy a szalagok közül melyik kerüljön megfelelő pozícióba. Egy mechanikai kényszerkapcsolat biztosítja, hogy a műszer bemenetére jutó jel forrása, és a pozícióban lévő színszalag szinkronban legyen. A bemeneti jelet nemesfém bevonatú kapcsoló kapcsolja át a megfelelő, éppen aktuális állásba. Egy beépített másik mechanika, meghatározott időnként (mivel a mozgatást ez is a szinkron motorról kapja) a mutató feletti karral nekiüti a színszalagon keresztül a mutató erre kiképzett részét a papírhoz. Így a papíron egy pont jelenik meg, az aktuális színszalagnak megfelelő színben. Mivel több színszalag tehető be a műszerbe a mért mennyiség változásának függvényében lehetőség van 1-6 helyről a mintavételezésnek. Ez lehetőséget ad 1-2-3-6 mérési hely egyetlen műszerrel történő megfigyelésének. Értelemszerűen a színszalagok szine igazodik a bemenethez. Így 1 mérőhely esetén elegendő egyféle színű színszalag, addig 6 bemenet esetén hatféle színű színszalag kerül beépítésre. Az így felvitt pontok által képzett görbék akár keresztezhetik egymást a szín alapján azonosíthatóak. A készülék lehetőséget biztosít egymástól merőben eltérő mennyiségek egyetlen készülékkel történő regisztrálására is. Természetesen a leolvasó lécen és a skálán is ezek a mennyiségek vannak feltüntetve.

Külső hivatkozásokSzerkesztés

Karsa Béla: Villamos mérőműszerek és mérések (Műszaki Könyvkiadó. 1962),

Tamás László: Analóg műszerek (Jegyzet Ganz Műszer Zrt. 2006)

IEC-EN 60051-1-9