Logikai függvények

A logikai függvények olyan matematikai leképezések, melyek a 0 és 1 számokból álló véges sorozatokhoz rendelik a 0 vagy 1 számot. Alkalmazásait tekintve kiemelkedőnek tekinthető a logika igaz-hamis értékeléseinek modellezése (ítéletlogika) és a digitális számítógépek elemi szintű működésének leírása.

A digitális számítógépek munkamódszerének és felépítésének megértéséhez szükség van a logikai függvény fogalmára.

Fogalmak, tételek

szerkesztés

Egy logikai függvény tehát olyan n változós függvény, melynek változói a {0,1} halmazból vehetnek fel értéket, a függvényérték pedig szintén a {0,1} halmazból valók. Itt az 1 értékre gyakran mint az igaz, a 0 értékre mint a hamis hivatkoznak (főleg logikai alkalmazásaiban). Formálisan, a {0,1}n Descartes-szorzat segítségével egy f függvény logikai, ha:

 

Az n változós logikai függvények száma 22n, hiszen az n változó 2n darab lehetséges értékének mindegyikéhez két értéket rendelhetünk.

Egyváltozós logikai függvények

szerkesztés

Az egyváltozós logikai függvények a következők:

id
0 0
1 1
nem
0 1
1 0
1
0 1
1 1
0
0 0
1 0

Tehát az identitás leképezés, mely minden értékhez saját magát rendeli, a tagadás (nem), mely minden értékhez az ellenkezőjét rendeli (értsd: a 0-hoz az 1-et, az 1-hez a 0-t), az 1 vagy az azonosan igaz leképezés, mely mindenhez az 1-et rendeli és a 0 vagy az azonosan hamis leképezés, mely mindenhez a 0-t rendeli.

Ezek közül külön figyelmet érdemel a tagadás, nem vagy NOT operáció, melyet általában felülvonással jelölünk. Az x logikai érték (tehát 0 vagy 1) tagadása:

 

Az előbbiből kiindulva:

 ,
 ,
 

Kétváltozós logikai függvények

szerkesztés

A 16 kétváltozós logikai függvény közül csak a nemtriviálisakat említjük. Minthogy ezek {0,1} × {0,1}   {0,1} típusú függvények, ezért ezek kétváltozós műveleteknek is tekinthetők.

  • Logikai szorzás (más néven és vagy AND művelet)
 , ahol a második szorzás a számok szorzása.
  • Logikai összeadás (más néven vagy illetve OR művelet)
 , ahol a második összeadás a számok összeadása.
  0 1
0 0 0
1 0 1
  0 1
0 0 1
1 1 1

Ezen két művelet közötti triviális kapcsolatot írja le az alábbi két, úgy nevezett de Morgan-azonosság:

 ,
 

Azért elegendő ez a két művelet, mert minden logikai függvény előállítható pusztán kétváltozós műveletekkel:

Tétel – Akárhányváltozós logikai függvény felírható a tagadás és a logikai összeadás (vagy a tagadás és a logikai szorzás) segítségével.

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés