Mészáros József (kanonok)

kanonok

Mészáros József (Ács, 1764. február 22.Székesfehérvár, 1839. december 14.) székesfehérvári kanonok.

Mészáros József
Született 1764. február 22.
Ács
Elhunyt 1839. december 14. (75 évesen)
Székesfehérvár
Nemzetisége magyar
Foglalkozása kanonok
SablonWikidataSegítség

Élete szerkesztés

A gimnáziumot Komáromban, Pápán és Székesfehérvárt végezte; a bölcseletet a Pesti Egyetemen hallgatta; 1784-ben a székesfehérvári növendékpapok közé lépett és az ötéves teológiai tanfolyamot a pozsonyi főgimnáziumban végezte. Innét Székesfehérvárra tért vissza, ahol fölszentelték, azután 1789-ben Bodajkon lett káplán. Másfél év múlva visszahívták a püspöki udvarba, ahol püspöki káplán és a konzisztórium jegyzője volt. Innét Iszkaszentgyörgyre ment plébánosnak; 1794-ben váli plébános, három év mulva alesperes és a püspöki szent szék ülnöke, majd petúri apát, 1816-ban pedig kanonok és a szeminárium rektora lett; e tisztet tizenkét évig viselte. A pozsonyi zsinaton mint titkár működött.

Munkái szerkesztés

 • Főtiszt. Vizenbergi Vizer Ádám úrnak emlékezete. Pozsony, 1788.
 • A pozsonyi nevendékpapság kesergése. Midőn mélt. Szabó András úr, noviai püspök, pilisi apát-ur stb. azon papság kormányozását nyugodalommal váltaná fel. Uo. 1788. (Költemény).
 • Egyházi beszéd a papi rendről. Mondotta Rédén pünkösd után X. vasárnap egy uj misének szolgáltatásakor. Veszprém, 1801.
 • Egyházi beszéd a papság tiszteletéről. Mondatott Lovas-Berény mező-városában kis-asszony napján egy uj misének szolgáltatásakor 1803. eszt. Buda (Ism. Zeitschrift von und für Ungern VI. 1804. 57. l.).
 • A vályi múzsák mélt. Kerekes Josepha aszszonyhoz szül. ürményi Ürményi kis-aszszonyhoz 1804. eszt. Pest. (Költ.).
 • A papokban megkivántató okosság és együgyüség. Mondotta Tinnyén husvét után 1. vasárnap egy új misének szolgáltatásakor. Uo. 1805. (Kézirata a m. n. múzeumban).
 • Néh. nagym. és ft. sz.-király-szabadgyai Rosos Pál urnak veszprémi püspöknek stb. örök emlékezete. Hirdette, midőn a veszprémi fő templomban gyászos egyházi szertartással tiszteltetnék sz. Mihály havának 5. napján 1809. Veszprém.
 • Szent Istvánnak Magyar ország apostoli királyának dicsérete. Hirdette Bécsben a t. kapuczinus atyák templomában a magyar nemzeti inneplésnek alkalmatosságával ... kis asszony havának 25. 1811. Bécs, 1811.
 • Istenben boldogult nagym. siklói Andrási Krisztina aszszonynak néhai radványi gróf Győri Ferencz ur özvegyének halottas dicsérete. Hirdette Perkátán jún. 13. 1814. buda.
 • Egyházi beszéd az Isten hivatásáról. Eléadá Székesfehérvárott pünkösd után XVI. vasárnap egy uj misének szolgáltatásakor. Pest, 1815.
 • Egyházi beszéd az áldásról. Mondotta Vál mezővárosában kis asszony napján egy uj misének szolgáltatásakor. Buda, 1816.
 • Boldogult nagys. ürményi Ürményi János úrnak emlékezete. Hirdeté Vál mezővárosában sz. György havának 22. 1816. Uo.
 • Halottas beszéd, melyel néh. nagym. és főt. perlaki Somogyi Laopold Márton ur, szombathelyi püspök halhatatlan érdemeit 1822. eszt. pünkösd havának 21. napján hirdette. Székesfehérvár.
 • Micsoda a templom? Magyarázta Vál mezővárosában Nagy Asszony napján az uj templom felszentelésekor. 1824. Uo.
 • Halottas beszéd, melyel néh. ürményi Ürményi József ur halhatatlan érdemeit a váli templomban 1825. eszt. sz. Jakab havának 11. napján hirdette. Uo.
 • Néhai nagym. ürményi Ürményi Anna szül. komjáthi Komjáthi aszszonynak néha ürményi Ürményi József ur özvegyének emlékezete. Hirdette 1830. eszt. pünkösd havának 24. napján. Uo. 1830.

A Szalay Imre által szerkesztett Magyar Egyházi Beszédek Gyűjteményében (VI. 1833. Néh. Perlaky Somogyi Leopold Márton szombathelyi püspök érdemei).

Levelei Horvát Istvánhoz: Vál, 1805-16-ig összesen 16 darab és Székesfehérvár 1822-31-ig hat levél (a m. n. múzeumban).

Kézirata szerkesztés

 • Szükséges a papokban az okosság. Tinnye 1805. 4rét 10 lap (ugyanott).

Források szerkesztés

 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái.  
 • Joannes Pauer: Historia Dioceseis Alba-Regalensis. Albae-Regiae, 1877. 335. lap.
 • Takáts Sándor: Péteri Takáts József. Budapest, 1890. 48. l.